İptal edilen kamu ihalesinde sözleşme devam edebilecek

Kamu İhale Genel Tebliği’nde yapılan değişiklikle, yürütmesi durdurulan ihalelerin tekrar yapılması gerekmeyecek. Daha önce yapılan sözleşme geçerliliğini koruyacak. Uzmanlar bu durumun ekstra maliyeti kaldıracağını düşünüyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Kamu İhale Kurumu, Kamu İhale Genel Tebliği’nde değişiklik yaparak, idari yargı tarafından iptal edilen veya yürütmesi durdurulan ihalelerde, imzalanmış sözleşmelerin feshedilmeksizin uygulanabileceğini hükme bağladı.

2009 yılında yayınlanan tebliğ eklenen 25.4 numaralı maddeye göre, Kamu İhale Kurulu kararlarına ilişkin idari yargı tarafından verilen yürütmenin durdurulması veya iptal kararlarının yerine getirilmesi sonucunda, yüklenici ile en avantajlı teklif sahibinin farklı olması halinde, öncelikli olarak avantajlı teklif sahibi sözleşmeye davet edilecek. Bu kişilerin sözleşmeyi imzalamak istememesi durumunda ise mevcut yüklenici ile imzalanmış sözleşme feshedilmeksizin uygulanmaya devam edilebilecek.

Tebliğin hizmet alım ihalelerinde sınır değerin belirlendiği kuralları içeren maddesinde de değişiklik yapıldı. Sözleşmenin feshiyle ilgili yapılan değişiklik, ihale tarihine bakılmaksızın yürürlük tarihinden itibaren uygulanacak.

Mahkeme kararı uygulanmayacak

DÜNYA’ya bilgi veren kaynaklar, bu düzenlemenin teknik olarak mahkeme kararının uygulanmaması anlamına geldiğini ancak pratikte kamu adına olumlu sonuçlar doğurabileceğini bildirdiler. Kaynaklar, sözleşmenin feshedilip yeni ihale açılması durumunda fiyatların daha da artacağı için kamunun maliyetinin de yükseleceğini belirttiler.