14 °C

İş dünyası kalkınma hikayesi bekliyor

Reform sürecinin canlandırılarak yeni büyüme hikâyesi başlatılması gerektiğine işaret eden iş dünyası, gündem maddesi üretim ve büyümeye odaklı Türkiye istiyor.

İş dünyası kalkınma hikayesi bekliyor

İSTANBUL (DÜNYA) - Referandumun ardından belirsizliğin ortadan kalktığını dile getiren iş dünyası temsilcileri, şimdi, güçlü, istikrarlı ve huzurlu bir Türkiye için reformlara ve ekonomiye odaklanılmasını bekliyor. Reform sürecinin canlandırılarak yeni büyüme hikâyesi başlatılması gerektiğine işaret eden iş dünyası, gündem maddesi üretim ve büyümeye odaklı Türkiye istiyor.

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir:
Üretim ve istihdam konusuna dönük adımları bir an evvel atmalıyız

Türk demokrasisi referandumdan güçlenerek çıktı. Kazanan 80 milyonluk Türk halkı oldu. Bundan sonra vakit kaybetmeden ülkenin gündemi ekonomiye dönmeli. Üretim ve istihdam konusuna dönük adımları bir an evvel atmalıyız.

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu:
Sanayici önünü daha net görebilir

Referandumdan ‘Evet’ çıkmasıyla Türkiye’de koalisyonların önüne geçilmiştir. Böylelikle sanayici önünü daha net görebilir. Bundan sonra ekonomiye odaklanmak gerekiyor. Biz sanayiciyiz. Enerjimizi işimize, yatırıma, üretime, ihracata harcamalıyız.

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar:
Türkiye güçlü büyümesini sürdürecek

Türkiye daha da güçlü, birlik ve beraberlik içinde bundan sonra da her alanda büyümesini sürdüreceğine yürekten inanıyoruz. İş dünyasının temsilcileri olarak Türkiye’nin gücünü artıracak çalışmaların devamlılığını görmekten büyük memnuniyet duyarız.

Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu:
Bir an önce yeni reformlar yapılmalı

Artık geçmiş seçim dönemlerindeki siyasi kutuplaşmalardan çıkıp bugünden sonra özgürlüklere, demokrasiye ve ekonomiye odaklanmamızın zamanı. Bu süreci ülke olarak ekonomimizi ve demokrasimizi daha güçlü hale getirmek için kullanmalıyız. İç huzur ve barışı yeniden tesis etmeliyiz. Bir an önce yeni reformların yapılması gerekiyor. İş dünyası Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle beraber bürokrasinin, bir an önce daha aktif ve karar verici hale getirilmesini bekliyor.

Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESİAD) Başkanı Fadıl Sivri:
Sanayi yatırımları devam etmelidir

Referandumun bitmesi, belirsizlik yaratan unsurların ortadan kalkmasıyla, bir süredir bekleyen sanayi yatırımlarının devam etmesi, bürokrasinin iş dünyasının önünü açacak şekilde hızlanması ve ekonominin rayına girmesi önem arz ediyor. 2023 hedefl erine ulaşmak için evrensel ilke ve değerlerden taviz vermeden demokrasimizi, ekonomik gelişmemizi, toplumsal barışı ve sosyal yapıyı güçlendirecek reformları eskisinden daha da süratle sürdürmemiz lazım.

Manisa Genç İşadamları Derneği (MAGİAD) Başkanı Ömer Geriter:
Vakit kaybetmeden geleceğe bakmanın zamanı

Şimdi daha güçlü bir Türkiye için toplumsal dayanışma içerisinde olmanın ve vakit kaybetmeden geleceğe bakmanın zamanı. Ekonomik sorunlarımızın milli iradenin tecelli ettiği bu sonuç neticesinde eskisine nazaran daha hızlı bir iyileşme göstereceğini düşünüyoruz. Bu sorunların hızlı bir biçimde çözülmesi, ekonomik anlamda daha güçlü bir Türkiye demektir.

Balkan Rumeli Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı Berat Tunakan:
Güçlü ekonomi ilk hedeflerimiz olmalıdır

Milletimizin kararından sonra artık ekonomiye, ekonomik sorunların çözümüne çok hızlı şekilde odaklanmalıyız. Siyasi belirsizlikler bittiği için güçlü Türkiye, güçlü ekonomi ilk hedefl erimiz olmalıdır. Bunu için ekonomik reformlar üzerinde çalışılmalı, katma değer sağlayacak üretim öncelikli olmalı. Yatırımların hızlandırılması için bürokratik engeller azaltılmalıdır.

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı:
Gündem refah toplumunun sağlanması olmalı

Uygulamaya başlanacak olan yeni sistemle daha etkili ve ivedi kararlar alınarak ifası kolay olacaktır. Özel sektör bundan sonra geleceğe daha rahat bakabilecek ve yatırım konusunda risk almayı göze alabilerek daha net karar verebilecektir. Yeni sisteme ilişkin altyapının bir an önce hazırlanarak, gündemimizin ekonomi, büyüme ve kişi başı gelirimizi arttırmak, refah toplumunu sağlamak olmalıdır.

Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) Başkanı Halil Atalay:
Yeni süreçte hızla gelişen bir Türkiye bekliyoruz

Yeni süreçte hızla gelişen bir Türkiye bekliyoruz. Üretimden istihdama, yatırımdan ihracata kadar her alanda hızlı kararlar alabilen, ekonomik reformlar ile daha müreff eh bir seviyeye ulaşacak olan ülkemiz; kısa, orta ve uzun vadeli hedefl erine de bir adım daha yaklaşmış olacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte karşılaştığımız bürokratik sorunlar ortadan kalkacak, karar alma mekanizmasının yanı sıra, hareket kabiliyetimiz de gelişecektir.

Demirtaş OSB Sanayici İşadamları Derneği (DOSABSİAD) Başkanı Hasan Moral:
Daha güçlü bir Türkiye için çalışma zamanıdır

Milletimiz Anayasa değişikliğine evet diyerek yeni bir dönemi başlatmıştır. Şimdi daha güçlü bir Türkiye için çalışma zamanıdır. Önümüzdeki dönemin; ekonominin ana gündem maddesi olduğu ve Türkiye’yi geleceğe taşıyacak yapısal reformların gerçekleştirileceği bir dönem olmasını diliyoruz.

Bursa Genç Sanayici, İşadamları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD) Başkanı Ramazan Kaya:
Uzlaşmacı ve kapsayıcı bir tutum sergilenmeli

“Ekonomide istediğimiz ivmenin yakalanabilmesi için sürdürülebilir büyümenin vazgeçilmezi olan reformların vakit kaybetmeden hayata geçirilmesi gerekiyor. Önümüzdeki süreçte hem içeride, hem de dışarıda uzlaşmacı ve kapsayıcı bir tutum sergilenmesi, aynı zamanda toplumun tüm dinamiklerinin de ortak gelecek paydasında birleşmesi önemli.”

Bursa OSB Sanayicileri ve İş Adamları Derneği'nin (BOSİAD) Başkanı Abdullah Bayrak:
Önceliğimiz ekonomi olmalı

Referandum soncunda Anayasa değişikliği ile Türkiye’nin yönetim şeklinin değişmesi kabul edilmiştir. Şimdi önceliğimiz ekonomi olmalıdır. Ekonomimizi daha ileri götürme adına atılması gereken adımlar zaman geçirmeden hayata geçirilmelidir.

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç:
Güçlü ve İstikrarlı Türkiye için önemli bir fırsat

Vatandaşlarımız sandığa sahip çıkmış ve büyük bir katılım gerçekleştirmişlerdir. Herkes, güçlü, istikrarlı, huzurlu bir Türkiye için kendi inandığı şekilde oyunu kullanmış ve sonuçta değişim yolunda önemli bir karar verilmiştir. Bundan sonra önümüze bakmalı, kabul edilen kuvvetli yönetim modeliyle, el birliği içinde ülkemizi daha demokratik, daha müreffeh bir noktaya taşımanın mücadelesi içinde olmalıyız. Şimdi, güçlü, istikrarlı ve huzurlu bir Türkiye için reformlara ve ekonomiye odaklanılması zamanı.

Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe:
Yapısal reformlar hayata geçirilmeli

Referandumdan dolayı belirsizlikler yaşayan Türkiye ekonomisi ve bürokrasinin 17 Nisan tarihinden itibaren yeniden ivme kazanacağını, özel sektörümüzün önünü daha rahat görebileceğinden üretim ve yatırım bakımından oldukça rahatlayacağına inanıyoruz. Önümüzdeki süreçte ekonominin ana gündem maddesi olarak ele alınmasını ve yapısal reformların hayata geçirilmesini bekliyoruz.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin:
Demokrasimizi güçlendirecek adımları öncelik verilmeli

Toplumsal uzlaşma Türkiye’nin dünyada güçlü olmasının tek yoludur. Dolayısıyla demokrasimizi güçlendirecek adımların atılmasına hepimiz öncelik vermeli ve destek olmalıyız. TÜİK tarafından açıklanan işsizlik verileri, ekonomide yatırım ve üretim iklimine dönük daha radikal reformların aciliyetini bir kez daha hatırlatmıştır. Türkiye ekonomik reform gündemine odaklanmalıdır.

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır:
Yatırımın önünü açacak düzenlemelere ihtiyaç var

Yatırım ikliminin önünü açacak düzenlemelere ihtiyaç var. İş dünyasının güven ikliminin yeniden inşa edilmesini bekliyoruz. Bunun için de hukukun üstünlüğü ve insan haklarından taviz verilmemesi gerekiyor. Millet iş ve aş derdinde. Özel sektörün önünü daha rahat göreceği, risk alarak yatırım yapabileceği bir ortam yaratılmasını bekliyoruz. Ortak hedef doğrultusunda geleceğe odaklanıp, hedeflere birlikte koşmalıyız. Ekonomimizi canlandıracak kararlar hayata geçirilmelidir.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Mürzioğlu:
Reform sürecini canlandırmalıdır

Özel sektörümüz bundan sonra önünü daha rahat görebilecek, daha rahat risk alarak yatırım yapabilecektir. Demokratik ve siyasi kazanımlarımız arttıkça, ekonomik kazanımlarımız da artacaktır. Ülkemize karşı oluşturulmak istenen olumsuz algıları değiştirip yatırımcıların güvenini yeniden artırmalı, reform sürecini canlandırmalı ve yeni büyüme hikâyemizi tüm dünyaya gösterebilmeliyiz.

Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler:
Ülkemiz acil olarak yeniden ekonomiye yönelmeli

Artık referandum konusu ve bununla birlikte gelen gergin hava gitmeli, yerini ılımlı ve üretim odaklı düşünce almalıdır. Gündemi adeta rüzgar gülü gibi değişen bir ülke değil, üretim ve büyümeye odaklı ve ağırlıklı gündem maddesi “üretim” olan ülke olmalıyız. Ülkemiz acil olarak yeniden ekonomiye yönelmeli.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.