İş-Kur'dan internet hizmeti

Kurum hizmetlerine yönelik işlemler internet ve her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamı üzerinden yapılabilecek

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) tarafından elektronik ortamda yürütülen hizmetlere ilişkin bir yönetmelik hazırlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, kurum hizmetlerine yönelik işlemler internet ve her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamı üzerinden yapılabilecek.

Kurum tarafından yürütülen hizmetlere ilişkin işlemler ve elde edilen veriler elektronik ortamda tutulabilecek. Gerçek ve tüzel kişiler kurum portalına üye olmaları durumunda elektronik ortamda işlem yapabilecek. Türkiye İş Kurumu, elektronik ortamda verdiği hizmetlerle ilgili yazışmaları, bilgi ve belgeleri "Kurum Arşiv Yönergesi"nde belirtilen sürelere uygun şekilde saklayacak. Belgeler elektronik ve benzeri ortamlarda saklanabilecek. Yönetmelikte sistemde yer alan kişisel verilerin korunmasına yönelik düzenlemeler de yer aldı. Kullanıcılardan alınan bilgiler tanımlanmış hizmetlerin ve yasal mükellefiyetlerin yerine getirilmesi dışında başka bir amaçla kullanılamayacak.