ITA'dan teklif daveti

Gümrük işlemleri ve fikri mülkiyet haklarının korunması alanında profesyonel hizmetler için teklif daveti.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ITA – İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı İstanbul Ofisi, bu alanlarda mesleki bilgiye sahip kaynakları bulunmadığından, 24 ay boyunca İtalyan şirketlere profesyonel destek sağlamak için fikri mülkiyet haklarının korunması ve gümrük işlemleri konularında uzmanlık gerektiren hizmetler edinmeye ihtiyacı vardır.

Uzmanlık gerektiren bu hizmetler profesyonel hizmet sözleşmesinde belirtilen usul ve sürelere göre görevlendirilecek şirket tarafından sağlanacaktır.

Sunulan teklif aşağıdaki parametrelere göre değerlendirilecektir:

  • Fikri mülkiyet haklarının korunması ve gümrük konularında hizmet verilen İtalyan müşterilerin ve son üç yıl içinde ele alınan vakaların bilgilendirilmesi;

  • ITA – İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı İstanbul ofisine fikri mülkiyet haklarının korunması ve gümrük alanlarında destek verecek uzmanların özgeçmişleri, yazılı ve sözlü İtalyanca bilgisi değerlendirmelerde göz önüne alınacaktır.

  • Fikri mülkiyet hakları ve gümrük konularında 40.000 euroyu aşmayacak şekilde verilecek tekliflerin içinde en ekonomik olan teklif tercih edilecektir.

İlgilenen şirketlerin yukarıda belirtilen unsurlarla birlikte tekliflerini 11 Haziran 2018 saat 18:00’e kadar sunmaları istenmektedir.

Olası açıklama ve bilgi talepleri için istanbul@ice.it adresine mail atabilirsiniz. 

Saygılarımızla.
Aniello Musella
ITA İstanbul Direktörü

(Bu bir ilandır)

 

 

Bu konularda ilginizi çekebilir
ita