8 °C

Kaçak işçi çalıştırana ihale yok

Kayıt dışı işçi çalıştıran şirketler 5 yıl süreyle kamu ihalelerine alınmayacak

Kaçak işçi çalıştırana ihale yok

 

ANKARA - Kaçak işçi çalıştıranlar veya bunların ortak olduğu diğer şirketler 5 yıl süreyle kamu ihalelerine katılamayacak.

Hükümetin 2009 Programı uyarınca, yeni yılda bir dizi düzenlemelere gidilecek. Bunlardan en önemlisi de kayıtdışılıkla mücadele. Hükümetin 2009 yılı hedeflerine göre, kayıt dışı istihdamla mücadele amacıyla Kamu İhale Kanununda da değişiklik yapılacak. Bu çerçevede, kayıt dışı işçi çalıştırdığı saptanan işverenlerin tüzel kişi olması halinde söz konusu tüzel kişilik, ayrıca  bunların ortakları ve onların da ortak olduğu diğer şirketler 5 yıl süreyle kamu ihalelerine katılamayacak.

Öte yandan etkili ve verimli bir vergi sistemi oluşturulmasına yönelik çalışmalar kapsamında, serbest piyasa ekonomisiyle uyumlu, yatırımları ve istihdamı destekleyen, vergiye uyumu arttırarak, kayıt dışılığı azaltan yeni Gelir Vergisi Kanunu da önümüzdeki yılın Haziran ayı sonuna kadar yürürlüğe girecek.

Gelir İdaresi Başkanlığının koordinatörlüğünde hazırlanan Kayıt dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı da, yılın ilk çeyreğinde hayata geçirilecek. Plan doğrultusunda, kayıt dışılıkla mücadelede toplumsal duyarlılığın artırılmasına dönük faaliyetlerde bulunulacak. Vergi kayıp ve kaçağının boyutu ile ilgili yöntemler araştırılacak ve buna ilişkin tedbirler uygulamaya konulacak.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.