17 °C

Kamu 81 ile 21.5 milyar YTL yatırdı

Kamu 81 ile 21.5 milyar YTL yatırdı

Kamu 81 ile 21.5 milyar YTL yatırdı

ANKARA - Kamu, geçen yıl, tarımdan, sağlığa, enerjiden, eğitime uzanan yelpazede 81 ile 21,5 milyar YTL yatırım yaptı. Tüm iller bazında, 2007 yılında, ulaştırma ve haberleşme sektörüne de 6,4 milyar YTL harcandı. Devlet Planlama Teşkilatı'nın (DPT) 2007 yılına ilişkin kamu yatırımlarının illere göre dağılım verileri kesinleşti. Verilere göre, kamu, 2007 yılında, tarımdan madenciliğe, imalattan ulaştırmaya, turizmden eğitime, konuttan sağlığa kadar uzanan yelpazede 81 ile toplam 21 milyar 513 milyar YTL yatırım yaptı. Kesin verilere göre, kamu, en fazla ulaştırma ve haberleşme ile sağlık sektörüyle ilgilendi. 6 milyar 477 milyon YTL ulaştırma ve haberleşme yatırımlarına harcanırken, eğitime 3 milyar 12 milyon YTL, enerjiye 2 milyar 545 milyon YTL, tarıma 1 milyar 738 milyon YTL, sağlığa da 1 milyar 583 milyon YTL'lik yatırım yapıldı. Diğer kamu yatırımları başlığı altında telaffuz edilen yatırımlar da 4 milyar 694 milyon YTL oldu. Madencilik, imalat, turizm, konut gibi yatırımlar ise düşük çapta kaldı. Kamu bu yatırım grupları içinde, madencilik sektörüne 783,4 milyon YTL, imalata 415,2 milyon YTL, turizme 98,4 milyon YTL, konuta da 162,5 milyon YTL'lık yatırım gerçekleştirdi. Devletin alt yapı yatırımı çerçevesinde gerçekleştirdiği 6 milyar 477 milyon YTL'lik ulaştırma ve haberleşme yatırımının iller itibariyle dökümünde; İstanbul 1 milyar 940 milyon YTL ile ilk sırada yer aldı. İkinci ve üçüncü sıraya Adana ve Bursa yerleşti. Kamunun sağlık sektörüne yaptığı 1 milyar 583 milyon YTL'nin 99,9 milyon YTL'si İstanbul için harcandı. Ankara için 79,9 milyon YTL, İzmir 58,5 milyon YTL, Antalya'da 40,9 milyon YTL'lik sağlık sektöründe yatırım gerçekleşti.