12 °C

”Kamu İhale Kanunu değişikliği rekabet anlayışına aykırı”

TÜSİAD, değişikliğin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin ilgili müktesebatına uyumunu olumsuz etkileyeceğini belirtti

”Kamu İhale Kanunu değişikliği rekabet anlayışına aykırı”

 

İSTANBUL - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Kamu İhale Kanunu'nda yapılması öngörülen değişikliklerin, AB müktesebatı ve adil rekabet anlayışına aykırıdır olduğunu öne sürdü.

TÜSİAD'dan yapılan yapılan yazılı açıklamada, Meclis Genel Kurulunda görüşmelerine başlanan Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın, içerdiği bazı hükümler nedeniyle, rekabete dayalı piyasa ekonomisini ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin ilgili müktesebatına uyumunu olumsuz etkileyeceği iddia edildi.

Tasarının, ihaleye çıkan kamu kurumlarına verilmesini öngördüğü ihaleyi iptal yetkisi ve bu tasarrufa karşı şikayet yolunu kapatan maddesinin keyfi uygulamalara yol açacağı, ihalelerde suiistimallere neden olacağı savunulan açıklamada, şu görüşler dile getirildi:

"Yine, Tasarı ile Kamu İhale Kurumunun itirazen şikayet başvurularındaki inceleme yetkisinin kısıtlanması, hak arama özgürlüğünü ihlal ettiği gibi, ihalelerde yaşanan usulsüzlüklerin Kurum tarafından düzeltilmesi imkânını ortadan kaldıracaktır.

Tasarıda Kamu İhale Kurulu üyeleri için şirket ortaklığı ve yöneticiliği yasağına yer verilmemesi, Kurulun tarafsızlık ve şeffaflığına gölge düşürecektir. Böylelikle, Kurul üyelerinin bir şirkete ortak olmasının önünde herhangi bir engel bulunmayacaktır.

Kamu İhale Kanunu'ndan istisna tutulan alım türlerini de genişleten tasarı, bu haliyle ilgili faslın açılış kriterlerini karşılamamaktadır. Oysa Türkiye'nin, Avrupa Birliği müzakerelerinde açılabilecek fasıllar arasındaki kamu alımları faslında, açılış kriterlerini karşılayan bir düzenlemeye ihtiyacı vardır.

Kamu İhale Kanunu'nda yapılması öngörülen değişiklikler, AB müktesebatı ve adil rekabet anlayışına aykırıdır.

Yukarıdaki unsurlar nedeniyle, Kamu İhale Kanunu'nda yapılması düşünülen değişiklikler gözden geçirilerek Avrupa Birliği müktesebatına uyumu sağlanmalıdır."

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.