Kamunun dış borç ödemeleri 6.9 milyar dolara ulaştı

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Kamu, 2 Ocak- 26 Haziran 2013 tarihleri arasında 6 milyar 860.9 milyon dolar dış borç ödemesi gerçekleştirdi. Kamunun 19-26 Haziran haftasında yaptığı dış borç ödemeleri ise 117.4 milyon dolara ulaştı. 

Merkez Bankası’nın verilerine göre, 19-26 Haziran tarihleri arasındaki dış borç ödemesinin, 83.4 milyon dolarını Hazine, 19.7 milyon dolarını genel ve katma bütçeli idarelerin dokümantasyon, kitap bedeli, katılma payı, üyelik aidatı gibi ödemelerinden oluşan diğer kamu kesimi, 14.4 milyon doları Merkez Bankası tarafından yapıldı. Kamunun 19-26 Haziran 2013 tarihleri arasında yaptığı dış borç ödemesi 117.4 milyon dolar oldu. 

Toplam 6.9 milyar dolarlık ödeme
Kamu 2 Ocak-26 Haziran tarihleri arasında 6 milyar 861 milyon dolarlık dış borç ödemesi gerçekleştirdi. Kamunun bu dönemde gerçekleştirdiği dış borç ödemelerinin 5 milyar 470 milyon doları Hazine, 314.5 milyon doları genel ve katma bütçeli idarelerin dokümantasyon, diğer kamu kesimi, 212.4 milyon doları Merkez Bankası tarafından yapıldı. Türkiye’nin borcunu kapattığı IMF’ye yapılan ödemeler toplamı ise bu dönemde 865.3 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.