6 °C

Kapanan şirket sayısı açılanların oranını ikiye katladı

Kasım ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 6,29 oranında artarken, kapanan şirket sayısındaki artış yüzde 13'e yaklaştı.

Kapanan şirket sayısı açılanların oranını ikiye katladı

Kasım ayında, kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 6,29 ve gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 9,23 artış olurken, kooperatif sayısında yüzde 7,35 azalış oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin açıkladığı verilere göre, kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 12,73 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 7,33 artarken, kooperatif sayısı yüzde 23,42 azaldı. 

2015 yılı Kasım ayında, 2014 yılı Kasım ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 11,35 artış olurken, kurulan kooperatif sayısında 14,86 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 6,60 azalış oldu.

2015 yılı Kasım ayında kapanan şirket sayısı, 2014 yılının aynı ayına göre yüzde 23,82, kapanan kooperatif sayısı yüzde 34,62 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 51,49 azaldı.

2015 yılının ilk onbir ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 15,63 artarken, kooperatif sayısı yüzde 11,78 ve gerçek kişi ticari işletmesi sayısı yüzde 32,61 oranında azaldı.

Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı yüzde 12,00, kooperatif sayısı yüzde 12,46 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 9,69 azaldı. 

Açıklamada şöyle denildi:
"Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı adi ortaklıkları da içermektedir. 2015 yılı Kasım ayında 3.396 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuş, hiç adi ortaklık kuruluşu olmamıştır.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı, yapılan tebligatlarla ticari faaliyeti bulunmadığı tespit edilen gerçek kişi ticari işletmesinin kayıtlarının ilgili Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 51. maddesine istinaden re’sen silinen işletmelerini kapsamamaktadır. 2015 yılı Kasım ayında 1.541, Ocak-Kasım döneminde 20.923 gerçek kişi ticari işletmesi re’sen kapatılmıştır.

2015 Kasım ayında sadece Bayburt’ta şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir. 

2015 yılı Kasım ayında kurulan toplam 5.519 şirket ve kooperatifin yüzde 78,60’ı limited şirket, yüzde 20,26’sı anonim şirket, yüzde 1,14’ü ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 38,54’ü İstanbul, yüzde 11,49’u Ankara, yüzde 6,25’i İzmir’de kurulmuştur. 

Bu ay sadece Bayburt ilinde şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir. 

2015 yılı ilk 11 ayında Bayburt’ta 8 şirket kurulmuş 1 şirket kapanmıştır. 

2015 Kasım ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 14,46 oranında azaldı. 

2015 yılı ilk onbir ayında toplam 61.407 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 48.894 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 47,43’ünü, 11.678 anonim şirket ise yüzde 52,56’sını oluşturmaktadır. Kasım ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ekim ayına göre yüzde 14,46 oranında azalmıştır. 

2015 Kasım ayında 1.585 şirket ve kooperatif ile 1.098 gerçek kişi ticari işletmesi, ticaret sektöründe kuruldu.

2015 Kasım ayında kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin 1.585’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 941’i inşaat, 656’sı imalat sektöründedir.

2015 Kasım ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 1.098’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 944’ü inşaat, 302’si imalat sektöründedir.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin 265’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 155’i inşaat, 87’si imalat sektöründedir. 

Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 593’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 183’ü inşaat, 121’i imalat sektöründedir. 

2015 Kasım ayında kurulan 63 Kooperatifin 39’u Konut Yapı Kooperatifidir.

2015 Kasım ayında kurulan 63 Kooperatifin 39’ü Konut Yapı Kooperatifi, 5’i Sulama Kooperatifi, 4’ü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak kurulmuştur.

2015 yılının ilk onbir ayında kurulan 824 kooperatifin 385’i Konut Yapı Kooperatifi, 94’ü Sulama Kooperatifi, 80’i Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak kurulmuştur.

2015 Kasım ayında 408 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. 2015 Kasım ayında kurulan 408 yabancı ortak sermayeli şirketin 145’i Suriye, 33’ü Irak, 21’i Alman ortaklı olarak kurulmuştur. "

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.