8 °C

Kapasite kullanımı yüzde 71,11'e geriledi

İTO'nun, 'İstanbul Küçük Sanayi Kapasite Kullanım Araştırması' sonuçları açıklandı

Kapasite kullanımı yüzde 71,11'e geriledi

 

İSTANBUL - İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) araştırmasına göre, üretim değeri itibariyle kapasite kullanım oranı 2007'de, bir önceki yıla kıyasla yüzde 82,69'dan yüzde 71,11'e geriledi. 

İTO, 1980 yılından bu yana yaptığı "İstanbul Küçük Sanayi Kapasite Kullanım Araştırması"nın 2007 yılını kapsayan sonuçlarını açıkladı. 

Araştırma, İTO'ya kayıtlı 9 bin 228 küçük sanayici firma içinde çeşitli sektörlere ait 282 firma tarafından ankete verilen cevapların değerlendirilmesi ile gerçekleştirildi. 

Araştırma sonuçlarına göre, 2007'de en yüksek kapasite kullanım oranı yüzde 91,22 ile cam, taş ve toprağa dayalı sanayi sektöründe gerçekleşirken, en düşük kapasite kullanımı ise yüzde 45,36 ile demir-çelik sektöründe görüldü. 

Üretim değeri itibariyle kapasite kullanım oranı 2007'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 82,69'dan yüzde 71,11'e geriledi. 

Üretim değerine göre 2007 yılı tam kapasite ile çalışamama nedenleri arasında ilk sırayı 2006 yılında olduğu gibi yüzde 34,2 ile talep yetersizliği aldı ve bunu yüzde 16,9 ile finansman güçlüğü takip etti. İşçilerle ilgili sorunlar yüzde 4,4 ile en az etkileyen faktör olurken, pazarlama sorunları bir önceki yıla göre önemli oranda artış gösterdi. 

Anket sonuçları, 2007 yılında küçük sanayi firmalarının yüzde 57,7'sinin üretiminin, yüzde 58,8'inin satışlarının, yüzde 47,6'sının kapasite kullanım oranlarının, yüzde 31,3'ünün mamul stoklarının ve yüzde 28,2'sinin ise ham madde stok seviyelerinin arttığını gösterdi. 

Ankete katılan firmaların kullandıkları finansman kaynaklarının başında yüzde 38,9 ile öz kaynak, yüzde 22,1 ile vadeli alış geldi. 

Ankete göre, küçük imalat sanayinin toplam istihdamında 2007 iyi bir yıl oldu. İstihdam yüzde 12,5 oranında arttı. Öte yandan mamul maliyeti bir önceki yıla göre ortalama yüzde 16,26 yükseldi. 

 

Yatırım yapamamasının nedenleri, sermaye ve talep yetersizliği

 

Firmaların yüzde 21,4'ü KOBİ kredilerinden faydalanırken, kredilerdeki bürokratik engeller yüzde 30,3 oranı ile kredilerden yararlanmama nedenlerinin başında geldi. Katılımcı firmaların yüzde 60,5'i KOSGEB'in, yüzde 23,7'si ise Halk Bankasının kredilerinden yaralandı. 

Ankete yanıt veren firmaların yüzde 41,7'si sabit sermaye yatırımında bulunurken, en fazla yatırım yapılan alanları yüzde 52,9 ile makine ve yüzde 22,4 ile teçhizat oluşturdu. 

Firmaların yatırım yapamamasının ana nedenleri, sermaye ve talep yetersizliği olarak sıralandı. 

Ankete katılan küçük sanayi firmalarının yüzde 18,9'u iş gücü maliyetlerindeki yüklerin azaltılmasını istedi. 

Yüzde 16,5'lik bölüm kayıt dışı ekonominin önlenmesinin üretim faaliyetlerini daha istikrarlı yürütebilmeleri ve tam kapasite ile çalışabilmeleri için şart olduğunu düşünürken, reel sektörün canlandırılıp iç talebin artırılmasını isteyenlerin oranı ise yüzde 15,4 olarak gerçekleşti. 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap