16 °C

Kayıt dışı çalışanların sayısı 9 milyon 480 bin

Kayıt dışı çalışanların sayısı 9 milyon 480 bin

Kayıt dışı çalışanların sayısı 9 milyon 480 bin

İSTANBUL - Türkiye'de 9 milyon 480 bin kişinin herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna kaydı olmadan çalıştığı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİ) verilerine göre, kasım ayında istihdamdaki toplam nüfus 20 milyon 867 bin kişi olurken, bunun 9 milyon 480 bininin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kaydı bulunmayanlar oluşturdu. Ücretli olarak çalışan toplam 10 milyon 989 bin kişiden yüzde 20.6 oranındaki 2 milyon 268 bininin kayıt dışı çalıştığı belirtildi. Toplam sayıları 1 milyon 468 bin olan yevmiyelilerin ise yüzde 90.6 oranındaki 1 milyon 330 bini kayıt dışı olarak çalışıyor. İşveren olarak faaliyet gösteren 1 milyon 200 bin kişiden yüzde 27.8 oranındaki 334 bini ile kendi hesabına çalışan 4 milyon 488 kişiden de yüzde 65.5 oranındaki 2 milyon 939 bininin de sosyal güvenlik kaydı bulunmuyor. Aile işçiliği işsizliği gizliyor Kayıt dışı "çalışanlar" içinde en büyük grubu ise ücretsiz aile işçileri oluşturuyor. Büyük bölümü tarım kesiminde bulunan ve standart bir istihdamdan farklı olarak tarım ya da ticaretle uğraşan ailesine yardım eden bu kişilerin toplam sayısı 2 milyon 722 bin kişi düzeyinde bulunuyor. Bunların da yüzde 95.8 oranındaki 2 milyon 609 bini sosyal güvenlik şemsiyesinden yoksun durumda. Normal bir istihdam olanağı elde edemediği için mevcut konumda yer alan bu kişilerin, ücretsiz aile işçisi şeklinde tanımlanması, Türkiye'deki işsizliğin boyutlarını da olduğundan küçük gösteriyor. Kayıt dışı çalışanlar toplamının 4 milyon 531 bini tarımda, 4 milyon 949 bini ise tarım dışı sektörlerde bulunuyor. Kayıt dışılık oranı tarımda yüzde 87, diğer sektörler ortalamasında yüzde 31.6 düzeyinde bulunuyor. İstihdamdaki nüfus ve kayıt dışı çalışanlar (Kasım 2007-Bin kişi) Çalışma şekli Toplam İstihdam Kayıt dışı istihdam Oran(Yüzde) Ücretli 10.989 2.268 20,6 Yevmiyeli 1.468 1.330 90,6 İşveren 1.200 334 27,8 Kendi hesabına 4.488 2.939 65,5 Ücretsiz aile işçisi 2.722 2.609 95,8 Tarım 5.211 4.531 87 Tarım dışı 15.656 4.949 31,6 TOPLAM 20.867 9.480 45,4 Alo kayıt dışı çalıştırılıyorum Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'ten, kayıt dışı istihdamın ve kanun dışı fazla çalışmaların önlenmesi konusunda eylem planı oluşturulmasını istedi. Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre, Uslu, Çelik'e bir mektup göndererek, "Alo Fazla Çalıştırılıyorum" ya da "Alo Kayıt Dışı Çalıştırılıyorum" hattı kurulmasını ve gelen ihbarları anında değerlendirecek bir birim kurulmasını talep etti. Tüzmen ve Gönül'den kayıt dışını bitirme sözü Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclis Başkanı Ender Yorgancılar, Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Taşkın, Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet, Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül ve Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Akif Ulusoy'u ziyaret ederek sanayicinin sorunlarını, hükümetten beklentilerini ve çözüm önerilerini aktardı. Kayıtdışı konusunda bakanlardan söz aldıklarını belirten Tamer Taşkın, EBSO Meclis ve Meslek Komitesi üyeleriyle sektörler bazında ayrı ayrı yaptıkları toplantılarda ortaya konulan sorunlarla çözüm önerilerinin yeraldığı dosyayı da bakanlara sunduklarını kaydetti.