16 °C

'Kayyuma' yöneticileri bakan atayacak

TMSF tarafından kayyum atanan şirketlerde yöneticiler ilgili bakan tarafından atanacak. İstenilen bilgi ve belge en kısa sürede sunulacak.

'Kayyuma' yöneticileri bakan atayacak

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) tarafından kayyum atanan şirketlerde yöneticiler bakan düzeyinde atanacak. İlgili bakan aynı zamanda Fon'un atadığı yetkilileri görevden alıp yerlerine yenisini atayabilecek.

TMSF'ye devredilen veya kayyum olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun atandığı şirketlerin, şirket varlıklarının, malvarlığı değerlerinin soruşturma ve kovuşturma sonuna kadar yönetimine, satılmasına veya feshi ile tasfiyesine ilişkin usul ve esasları düzenlendi.

Başbakan Yardımcılığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu Usul ve Esasların amacı, 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler gereğince kapatılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne veya Hazineye devredilen şirketler hariç olmak üzere 10/11/2016 tarihli ve 6758 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi kapsamında kayyımlık görevi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen veya kayyım olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun atandığı şirketlerin, şirket varlıklarının, malvarlığı değerlerinin soruşturma ve kovuşturma sonuna kadar yönetimine, satılmasına veya feshi ile tasfiyesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek olarak belirlendi. 

Bilgi ve belge en kısa sürede ilgili bakana sunulacak

Fon şirketler, şirket varlıkları veya malvarlığı değerleriyle ilgili olarak, bakan tarafından istenen her türlü bilgi ve belgeleri en kısa sürede sunulacak.

Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyeleri, limited şirketlerin müdür ya da müdürleri, diğer şirketlerin yöneticileri ile bu şirketlerin genel müdür, murahhas aza, murahhas müdür veya aynı yetkilere sahip üst yöneticileri ilgil bakan tarafından atanır. Fon tarafından atanan veya görevlendirilenler dâhil şirket yöneticileri gerektiğinde ilgili bakan tarafından görevden alınır ve yerlerine yenileri atanacak. Şirketlerin bunun dışında kalan yöneticileri yetkili organlarınca atanır ve görevden alınacak.

Atabilecek yönetici sayısı belirlendi

Anonim şirketlere en az 3 en fazla 9 yönetim kurulu üyesi, limited şirketlere ise en fazla 3 müdür atanabilecek.

Aynı sermaye grubuna ait birden fazla şirketin olması halinde, ana şirkete atanacak yönetim kurulu veya müdürler kurulu, müdür ve yöneticiler, aynı sermaye grubuna ait şirketlerin tamamının yönetiminden yetkili ve sorumlu olurlar. Ancak, aynı sermaye grubuna ait olmakla birlikte işlem hacmi, üretim veya istihdam kapasitesi, cirosunun büyüklüğü ve benzeri nedenlerle ayrı bir yönetim tarafından yönetilmesi gereken şirketlerin bulunması halinde bu şirketler için ayrı yönetim kurulu, müdürler kurulu, müdür ve/veya yönetici atanabilecek.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap