16 °C

KİT'ler, geçen yıl 1,2 milyar YTL kar etti

Hazine Müsteşarlığı, '2007 Kamu İşletmeleri Raporunu' açıkladı

KİT'ler, geçen yıl 1,2 milyar YTL kar etti

ANKARA - Hazine Müsteşarlığı portföyünde bulunan 19 Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve 3 bağlı ortaklığın 2007 yılında brüt satışları yüzde 7 artışla 45 milyar YTL'ye, faaliyet karı yüzde 89 artışla 2,7 milyar YTL'ye ve dönem karı yüzde 43 artışla 1,2 milyar YTL'ye yükseldi.

Hazine Müsteşarlığı, '2007 Kamu İşletmeleri Raporunu' açıkladı. Rapora göre, 2006 yılından farklı olarak 2007 yılında KİT'lerin hasılatındaki artış, maliyetindeki artıştan yüksek gerçekleşti. Bu çerçevede faaliyet karı yüzde 89 oranında arttı. Faaliyet karının artmasındaki en önemli etken 2006 yılını faaliyet zararı ile kapatan BOTAŞ'ın 2007 yılında kara geçmesi oldu. Raporda, hasılat kalemleri içinde yer alan görev zararı tahakkuklarında 2005 ve 2006 yıllarındaki artışın, 2007 yılında gerçekleşmediği belirtilerek, "Bunda en önemli etken 2005 ve 2006 yıllarında yaklaşık 900 milyon YTL görev zararı tahakkuk ettiren Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) 2007 yılı görev zararı tahakkuk tutarının sadece 100 milyon YTL'de kalmasıdır" denildi.

Rapora göre, 2006 yılı Mayıs-Haziran aylarında piyasalarda ortaya çıkan dalgalanma nedeniyle oluşan kur farkı giderleri, 2007 yılında oluşmadı. Dolayısıyla kur farkı tutarı 2007 yılında, 2006 yılındaki gerçekleşmenin 381 milyon YTL altında oldu. Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kar ile olağan gider ve zararlar kalemlerinde 2007 yılında ortaya çıkan sırasıyla yüzde 18 ve yüzde 34 oranındaki artışlar, özellikle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO),Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş'nin (BOTAŞ) kambiyo kar ve zararlarından ve TETAŞ'ın fiyat eşitleme mekanizması çerçevesinde oluşan gelir ve gider kalemlerinden kaynaklandı.

Aktif büyüklük yüzde 18 arttı 

Rapora göre, KİT'lere hem 2006 hem de 2007 yıllarında yaklaşık 700 milyon YTL'lik görev zararı ödemesi yapıldı. Bu tutardan en yüksek payı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ), TCDD ve TMO aldı. Mevcut durumda Halkbank'a, T.C. Ziraat Bankasına ve T.C. Ziraat Bankası kanalıyla Tarım Kredi Kooperatifleri Birliğine gelir kaybı ödemeleri yapılıyor. 2006 yılında 237 milyon YTL'lik gelir kaybı ödemesi yapılmıştı, bu tutar 2007 yılında 376 milyon YTL'ye yükseldi. 2007 yılında, vergi ve diğer kanuni yükümlülükler hariç, bütçeye 1,8 milyar YTL katkı sağlayan KİT'lere, bütçeden 2,5 milyar YTL ödenek aktarıldı. 19 KİT ve 3 bağlı ortaklığın toplam aktif büyüklüğü 2007 yılında yüzde 18 artışla 83 milyar YTL'ye ulaştı. Bu dönemde bilanço büyüklüğünün GSYH'ye oranı yüzde 9,21'den 9,66'ya yükseldi.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap