6 °C

KİT'lerin çoğu iç kontrol sistemini oluşturmadı

Kamu iktisadi teşebbüslerinin genel müdürlük makamına bağlı bir iç kontrol sistemi tesis etmesi için 2017 yılı sonuna kadar ek süre tanınmıştı. Buna karşın, 23 KİT'ten sadece 7'si bu iç kontrol sistemini oluşturdu.

KİT'lerin çoğu iç kontrol sistemini oluşturmadı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in KİT’lerin iç kontrol sistemiyle ilgili soru önergesine Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek yanıt verdi. Başbakan Yardımcısı Şimşek, 23 KİT’ten 7’sinin iç kontrol sistemini oluşturduğunu açıkladı.

Ömer Fethi Gürer, önergesinde “17.10.2014 tarih ve 29148 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olan KİT'ler ve bağlı ortaklıkların 2015 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı Kararnamesinin 24.üncü maddesinde Kamu iktisadi teşebbüslerinin 2016 yılı sonuna kadar genel müdürlük makamına bağlı bir iç kontrol sistemi tesis etmesi süresi içinde tamamlayamayanlara 2017 yılı sonuna kadar ek süre tanınması öngörülmüştü” açıklamasında bulundu.

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu kapsamda KİT ve bağlı ortaklarından kaçının bu çalışmayı tamamladığını, tamamlamayanların ise tamamlamama gerekçesinin açıklanmasını istedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 2017 yılı sonu itibarıyla 23 KİT ve bağlı ortaklıktan 7'si iç kontrol sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmaları tamamlamış olup, geri kalan KİT ve bağlı ortaklıklar çalışmalarına devam etmektedir” dedi.

"İç kontrol sistemi kurmak yöneticilerin sorumluluğunda"

Mehmet Şimşek, iç kontrol sisteminin oluşturulmasından KİT ve bağlı ortaklıkların yönetim kurulları ile görev ve yetkileri çerçevesinde her düzeydeki yöneticinin sorumlu olduğunu söyledi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer açıklamasında, “İç kontrol kurumlar için önemlidir. Hedeflere ulaşmak bu sistemin işlemesi ile gerçekleşir. Yönetim ve personel açısından verimliği yakalamanın yolu da iç kontrolün olmasıdır. İç kontrol sistemi KİT’ler için öncelikli olmalı ve tümünde kurulmalıdır. KİT’ler ülkemizde özelleştirme kapsamında yok edilme sürecindedir, ne kadar azalsa da yine de işlevlidir. O nedenle iç kontrol sistemi kurma zorunluluk olmalıdır” dedi.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.