15 °C

KOBİ'lerin sosyal sorumluluk projelerine teşvik

TİSK, şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk alanına daha çok ilgi göstermeleri için, ‘Yenilikçilik’, ‘Etkililik’, ‘Kapsayıcılık’, ‘İyi Uygulama’ ve ‘Sürdürülebilirlik’ başlıkları altında her kriter için 2, toplamda 10 şirkete ödül verecek

KOBİ'lerin sosyal sorumluluk projelerine teşvik

FİLİZ COŞKUN  

ANKARA - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) liderliğinde Güneydoğu Avrupa bölgesindeki 5 ülkenin çatı işveren örgütünün şirketlerde kurumsal sosyal sorumluluk bilincini harekete geçirmek amacıyla başlattıkları proje sürüyor.

TİSK Genel Sekreteri Bülent Pirler, 2012 yılında anlaşması imzalanan Herkes İçin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi’nin TİSK’in liderliğinde Güneydoğu Avrupa bölgesinde Hırvatistan, Karadağ, Bosna Hersek ve Makedonya’nın çatı işveren örgütleri tarafından uygulanacağını bildirdi. Proje kapsamında 124 kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) uzmanı yetiştirileceğini belirten Pirler, 7 Nisan’da başlayan başvuruların 30 Haziran’da sona ereceğini aktardı. 

Son yıllarda dünya genelinde önemi giderek artan kurumsal sosyal sorumluluk kavramının Türkiye’de de bilinirliği yükseliyor. TİSK ise bu bilincin daha fazla yükselmesi amacıyla uluslararası bir projeye dahil oldu. Güneydoğu Avrupa bölgesinde Hırvatistan, Karadağ, Bosna Hersek ve Makedonya’nın çatı işveren örgütleri TİSK öncülüğünde bir araya gelerek Herkes İçin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi’ne imza attı.

Proje hakkında DÜNYA’ya bilgi veren TİSK Genel Sekreteri Bülent Pirler, KSS uygulamalarını; ‘şirketlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmekle yetinmeyerek, toplumun refahını artıracak eylemler” şeklinde tanımladı. Kamuoyunda KSS’nin yardım-hibe gibi kavramlarla tanımlandığını ancak bunun doğru olmadığının altını çizen Pirler, “Kurumsal sosyal sorumluluk; toplumsal, ekonomik, çevresel vb. birçok boyutu içermektedir. Sosyal sorumluluk ‘gönüllü’ bir girişimdir” dedi. TİSK’in sosyal sorumluluk konusundaki faaliyetlerinin uzun bir geçmişe dayandığını belirten Pirler, “TİSK sosyal sorumluluk konusunda sadece işletmelere rehberlik etmekle kalmamakta, aynı zamanda kendisi de bir sosyal sorumluluk uygulayıcısı olarak faaliyet göstermekte ve uluslararası örgütler tarafından örnek gösterilmektedir” dedi. 

‘Amaç toplum genelinde KSS bilincini yerleştirmek’ 

Herkes İçin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi’ne ilişkin imzaların 2012 yılında atıldığını belirten Pirler, işveren kesiminde ve kamuoyunda farkındalık yaratılacağını, ülkeler arasında bir iletişim ağı kurulacağını söyledi. Bu kapsamda KSS kılavuzu hazırlanacağı bilgisini veren Pirler, ayrıca toplam 124 KSS uzmanı yetiştirileceğini kaydetti. Projede geliştirilecek hizmet modelinin Uluslararası İşverenler Örgütü (IOE) tarafından yaygınlaştırılarak tüm dünyadaki işveren teşkilatlarına yol göstereceğinin altını çizen Pirler, “Sadece işveren örgütleri ile sınırlı kalmayan proje, KSS konusunda tüm aktörleri faaliyetlerine dahil ederek toplum genelinde kurumsal sosyal sorumluluğun güçlendirilmesini amaçlamaktadır” dedi. 

Projenin geride kalan dönemde hedeflerin önemli bir kısmını gerçekleştirdiğini söyleyen Pirler, ‘Kapasite Geliştirme ve Farkındalık Artırma’ sürecinde proje ortağı 5 ülkede mevcut KSS durumunu değerlendirmek üzere ‘Ulusal İnceleme Raporları’ hazırlandığını aktardı. Raporların çıktılarının 2013 yılının ekim ayındaki yuvarlak masa toplantısında değerlendirildiğini ifade eden Pirler, ocakta ise IOE Genel Sekreteri Brent Wilton’un katıldığı 5 günlük Ulusal Görev Güçleri Eğitimi Çalışması’nın da Ankara’da yapıldığını bildirdi. TİSK’in yürüttüğü diğer sosyal sorumluluk projeleri hakkında da örnekler veren Bülent Pirler, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin- BMKİS (Global Compact) Türkiye tanıtımını üstlendiklerini, 2012 Aralık ayından bu yana TÜ- SİAD ile beraber Global Compact Türkiye Ağı’nın sekreteryasını yürüttüklerini belirtti. 

TİSK’in ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Rehberi İletişim Ağı’nın bir üyesi olduğunu vurgulayan Pirler, ISO’nun Türkiye’deki TSE’nin ülke adına oy verme yetkisini TİSK’e verdiğini söyledi. Aynı zamanda sosyal sorumluluk konusunda yayın faaliyetlerinin de sürdüğünü dile getiren Pirler, IOE tarafından yayınlanan BMKİS İşveren Rehberi’nin Türkçe’ye çevrilerek dağıtımının yapıldığını, ‘BMKİS’in Çalışma Koşullarına İlişkin İlkeleri: İşletmeler İçin Rehber’ başlıklı bir kitap yayınlandığını kaydetti. TİSK’in Türkiye’de çocuk işçiliğin önlenmesi amacıyla önder kuruluş olduğunu ve Çalışan Çocuklar Bürosu kurduğunu belirten Pirler, bu kapsamda çok sayıda sivil toplum örgütü ve sendika ile çeşitli projeler yürüttükleri bilgisini verdi.

Yarışmaya başvurular başladı

Bülent Pirler, projenin, çatı işveren örgütlerinin ilk defa bir araya gelerek KSS alanında örnek oluşturacak bir model geliştirmesinin başlangıcı olduğunu dile getirdi. Bülent Pirler, projenin önemli bir ayağının da 5 ülkede gerçekleştirilecek KSS ödülleri olduğunu söyledi. Duyurusu 7 Nisan’da yapılan yarışmaya son katılım tarihinin 30 Haziran olarak belirlendiğini ifade eden Bülent Pirler, ödüllerin 15-19 Eylül haftasında diğer ülkelerle birlikte eş zamanlı olarak dağıtılacağını açıkladı. Pirler’in verdiği bilgiye göre yarışmada, ‘Yenilikçilik’, ‘Etkililik’, ‘Kapsayıcılık’, ‘İyi Uygulama’ ve ‘Sürdürülebilirlik’ başlıkları altında 5 ayrı kategoride toplam 10 şirkete ödül verilecek. Seçici kurul aday olarak belirlenen 20 şirketi ise bu 5 kriterin tamamı üzerinden tekrar değerlendirerek biri KOBİ alanında olmak üzere 2 büyük ödül daha verecek. Pirler, başvuru formu ve proje hakkında detaylı bilgiye www. csrforall.eu internet adresinden ulaşılabileceğini kaydetti.

Uzmanlar KSS hakkında ne dedi? 

JORGEN RONNEST (Danimarka İşveren Teşkilatı): 

KSS kapsamında yapılan toplantılar şirketlerin ve kuruluşların ulusal deneyimlerinin uluslararası perspektife yerleştirdi. 

EMILY SIMS (Uluslararası Çalışma Örgütü- ILO Temsilcisi): 

İşveren örgütleri, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlamak ve sorumlu iş uygulamalarının paylaşılmasını kolaylaştırmak için çok uygun konumda. Bu nedenle, Herkes İçin KSS Projesi, sorumlu faaliyetlerin teşvik edilmesinde, hükümet ve sendikalarla KSS gündemindeki ortak ilgili alanlarına ilişkin diyalog kurulmasında önemli rol oynuyor.

HANNI ROSENBAUM (BIAC/OECD’nin İşveren Kanadı): 

Düzenlenen etkinlikler, küresel KSS anlayışında oldukça önemli bir yere sahip olan OECD Çokuluslu Şirketler Rehberi hakkında farkındalık yaratmak ve katılımcılar ile rehberin uygulanmasına yönelik aktif bir tartışma ortamı içinde bulunabilmek adına çok iyi bir fırsat verdi. 

JEANNE SCHMITT (Uluslararası Çalışma Örgütü-ILO Eğitim Merkezi Yetkilisi): 

Proje çıktılarını büyük bir ilgi ile takip edecek ve işveren örgütlerinin KSS alanındaki çalışmalarına tüm gayretimizle destek olacağız.

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap