18 °C

Küresel dalganın ölçülemeyen etkileri Basel-II'ye erteleme getirdi

Küresel dalganın ölçülemeyen etkileri Basel-II'ye erteleme getirdi

Küresel dalganın ölçülemeyen etkileri Basel-II'ye erteleme getirdi

ANKARA - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, (BDDK) "finansal piyasalarda yaşanan sebepleri ve etkileri derin ve belirsiz gelişmeler ışığında" Basel-II uygulamasına geçiş sürecinin ertelendiğini açıkladı. BDDK tarafından dün yapılan açıklamada "Türk Ticaret Kanunu tasarısının henüz yasalaşmaması, finans ve reel temsilcilerinin Basel-II'nin uygulanma zamanlamasına ilişkin görüşleri de dikkate alınarak, bankaların sermaye yeterliliğinin ölçümünde esas alınacak kredi riskinin derecelendirmeye dayalı olarak hesaplanmasına ilişkin uygulamanın ileri bir tarihe ertelenmesi uygun görülmüştür" görüşlerine yer verildi. Tevfik Bilgin başkanlığındaki BDDK tarafından yapılan açıklamada finans ve reel sektör temsilcilerinin Basel-II'nin uygulanma zamanlamasına ilişkin görüşlerini de dikkate alarak, bankaların sermaye yeterliliğinin ölçümünde esas alınacak kredi riskinin, derecelendirmeye dayalı olarak hesaplanmasına ilişkin uygulamanın ileri bir tarihe ertelenmesinin uygun bulunduğu dile getirildi. Açıklamada, hali hazırda dünya çapındaki bir çok ülkede Basel-II'ye uyum çalışmalarının devam ettiği hatırlatıldı. Açıklamada, Basel-II'nin Türkiye'de faaliyet gösteren bankalarca uygulanmasına ilişkin çalışmaların bir program dahilinde kurum tarafından yürütüldüğü belirtildi. Global dalgalanma etkili oldu Buna ilişkin bir yol haritasının daha önce kamuoyuna açıklandığı ve bu çerçevedeki çalışmaların halen sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, şöyle denildi: "Türk bankacılık sektörünün Basel-II'ye 1 Ocak 2009 tarihinde geçişine yönelik kurumumuzca yürütülen çalışmalar sonucunda önemli mesafeler kaydedilmiş olmakla beraber, son dönemde uluslararası finansal piyasalarda yaşanan sebepleri ve etkileri derin ve belirsiz gelişmeler ışığında, özellikle seküritizasyon ve likidite riski açılarından Basel-II uzlaşısında eksiklikler tespit edilmiştir. Söz konusu eksikliklerin giderilmesi amacıyla ilgili dokümanlarda değişiklik çalışmalarının uluslararası düzeyde devam ettiği bilinmektedir. Bahsi geçen değişiklik çalışmaları yanında, uygulama sonuçları bu süreçte oldukça önemli olan Türk Ticaret Kanunu tasarısının henüz yasalaşmaması, finans ve reel temsilcilerinin Basel-II'nin uygulanma zamanlamasına ilişkin görüşleri de dikkate alınarak, bankaların sermaye yeterliliğinin ölçümünde esas alınacak kredi riskinin derecelendirmeye dayalı olarak hesaplanmasına ilişkin uygulamanın ileri bir tarihe ertelenmesi uygun görülmüştür." Basel-II nedir? Bankaların sermaye yeterliliğinin ölçümünde esas alınacak kredi riskinin, derecelendirmeye dayalı olarak hesaplanmasına ilişkin uygulama Basel-II olarak anılıyor. Merkez bankalarının bir araya gelerek oluşturduğu BIS'in (Bank for International Settlements) 1988'de yayınladığı Basel-I standartlarının yetersiz kalması üzerine 2008 yılında uygulamaya başlanması planlanan geliştirilmiş bankacılık risk yönetimi standardı Basel-II olarak anılıyor. Uygulamanın başlaması ile firmaların ve kullanılacak kredinin risk seviyesi doğrudan kredi maliyetini etkiliyor. Firmalara bağımsız denetim kuruluşları ve bankalar tarafından verilen derecelendirme notu önem kazanıyor. Sistem kredi verilen firmanın derecelendirme notu düştükçe banka daha çok risk alacağı öngörüsüne dayanarak daha çok sermaye tutmasını zorunlu kılıyor. Bunun sonucu kredi notu düşük firmalara kullandırılacak kredinin maliyeti de artıyor. Türk bankacılık sistemi 1 Ocak 2009'da Basel-II kriterlerine geçmeyi planlıyordu.