24 °C

Limited şirket ortakları devir öncesi borçlardan sorumlu

Limited şirket ortakları devir öncesi borçlardan sorumlu

Limited şirket ortakları devir öncesi borçlardan sorumlu

ANKARA- Maliye Bakanlığı, Tahsilat Genel Tebliğleri ile bazı kanunlara açıklık getirdi. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan, "Tahsilat Genel Tebliği" ile Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumların, bu kanun kapsamında hak sahiplerine yapacakları ödemeler sırasında, 6 Ekim 2008'den itibaren uygulanmak üzere devlet yardımları, teşvikler ve destekler nedeniyle, kurumların ilgililere yapacakları ödemeler sırasında, hak sahiplerinin ve ilgililerin, Maliye Bakanlığı'na bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borçlarının bulunmadığına ilişkin "vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge" aranılması zorunluluğu getirildi. Limited şirketlerin amme borçlarına ilişkin olarak da ortağın şirketteki sermaye payını devretmesi halinde, payı devreden ve devralan şahıslar devir öncesine ait olan ve devir tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan amme alacaklarının ödenmesinden müteselsilen (ortaklaşa) sorumlu tutulacak. Yurtdışı çıkış tahdidi, devlete ait olup, ilgili kanun kapsamına gören amme alacakları ile bu alacaklara ilişkin zam ve cezalar için uygulanabilecek.