16 °C

MPİ'nin görevlerine ilişkin esaslar belirlendi

MPİ'nin aylık gayrisafi hasılatının yüzde 1'i araştırma, yenileme, geliştirme, eğitim ve teşvik hizmetlerine karşılık olarak ayrılacak.

MPİ'nin görevlerine ilişkin esaslar belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğünün kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre İdare, kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle belirlenen faaliyetlere kaynak sağlamak, karşılığı nakit olmak üzere şans oyunları tertip etmek ve çekiliş düzenlemek, şans oyunlarına ilişkin lisans haklarının ayrı ayrı ya da tamamını belirlenen sürelerle vermek ve denetlemek, karşılığı nakit olmayan her türlü piyangonun tertip ve çekilişine izin vermek ve denetlemek üzere görev yapacak.

Saklı tutulan hükümler dışında özel hukuk hükümlerine tabi ve her türlü tasarrufa ehil, tüzel kişiliği haiz kamu kuruluşu olan İdare, merkez ve taşra teşkilatı ile yurt dışı şube ve bürolarından oluşacak.

Yönetim Kurulu, Genel Müdür, 2 Genel Müdür Yardımcısı ve Cumhurbaşkanınca atanan 3 üye olmak üzere 6 kişiden oluşacak.

Genel Müdür, Yönetim Kurulunun başkanı olacak. Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl görev yapmak üzere atanacak. Yönetim Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine ayda 2 defadan az olmamak üzere toplanacak.

Bütçe, Bakanlık onayıyla yürürlüğe girecek

Talih oyunları oynanmasına izin verilen veya izni iptal edilen işletmeler ilgili merciler tarafından Genel Müdürlüğe derhal bildirilecek.

İdarenin bütçesi, Bakanlık onayıyla yürürlüğe girecek. İdarenin aylık gayrisafi hasılatının yüzde 1'i araştırma, yenileme, geliştirme, eğitim ve teşvik hizmetlerine ayrılacak.

Karşılık hesabından, giderler yapıldıktan sonra kalan bakiye, her yıl sonunda genel bütçeye gelir yazılmak üzere Hazine hesaplarına intikal ettirilecek. İdare tarafından bankalara yapılacak tevdiat hususi mevduat hakkındaki hükümlere tabi olacak.

Loto çekilişleri naklen Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun tüm ülke düzeyinde yayın yapan televizyon kanalından yayınlanacak. Çekiliş sonuçları özet halinde en az birer defa radyo ve televizyonda haber olarak duyurulacak.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap