OECD ve Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye eğitim övgüsü

OECD ve Dünya Bankası'nın ortak çalışması Evrensel Temel Beceriler Raporu'nda, Türkiye'nin eğitimde kayda değer bir gelişme gösterdiği bildirildi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre,  OECD ve Dünya Bankası ortak çalışması Evrensel Temel Beceriler Raporu yayımlandı. Rapor, 19-22 Mayıs'ta, Kore'de düzenlenecek DünyaEğitim Forumunda tartışılacak ve ülkelerin alması önerilen tedbirler görüşülecek.

Evrensel Temel Beceriler Raporu'nda, bir ülkenin ekonomik büyümesi ile vatandaşlarının temel beceri düzeyi arasında yakın bir ilişki olduğu belirtildi. Geçmiş yıllarda, ülkelerin tüm vatandaşlarının, eğitim imkanlarına erişiminin en önemli sorun olduğu vurgulanan raporda, bugün ise vatandaşların eğitime erişim sorununun büyük bir oranda çözüldüğü kaydedildi. 

Raporda, Türkiye'nin de bu alanda önemli bir başarı sağladığı ve vatandaşların tamamının eğitime erişebildiği belirtildi. Türkiye'de, geçen yıl yapılan düzenlemeyle, özel okullarda eğitim görmek isteyen öğrencilere maddi destek sağlamaya başlandığı hatırlatılan raporda, ulaşım desteği, taşıma desteği, burslar ve diğer destekler ile öğrenci velisine, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliğiyle verilen bilinçlendirme ve farkındalık artırma eğitimlerinin de büyük bir ivme kazandığı vurgulandı. 

"Eğitime verilen önem yoğun olarak sürüyor"

Son dönemde hayata geçirilen 12 yıllık zorunlu eğitim, müfredat reformu, okul öncesi eğitimin 10. Kalkınma Planı'nda yer alması, okul ve derslik sayılarındaki artış, okul kitaplarının ücretsiz temini, öğretmen formasyon programlarındaki düzenlemeler ve benzeri konular, raporda değerlendirildi.

Raporda, Türkiye için yer alan bilgilerden bazıları şöyle:

- Türkiye’de eğitime verilen önem ve geliştirme çalışmaları yoğun olarak devam etmektedir.

- Türkiye son yıllarda  kayda değer bir gelişme göstermiştir.

- Türkiye 2003 yılında PISA Sınavına katıldığı zaman hem matematik hem fen hem de okuma alanlarında en az başarı gösteren ülkeler arasında yer alırken, her üç alanda da dikkati çekici bir biçimde gelişme göstermiştir.

-İlkokula devam oranını yüzde 100'e çıkarmıştır. 12 yıllık eğitim zorunludur.

- Eğitime erişim imkanı yüzde 100'dür. Öğrencilere ders kitapları ücretsiz verilmektedir.

- Türkiye müfredatını yenilemiş, müfredat standartlarını PISA hedefleriyle de uyumlandırmıştır.

- 2012 yılındaki öğrenciler, 2003 yılındaki yaşıtlarına göre çok daha iyi fiziksel şartlarda ve eğitim kaynaklarıyla eğitim almışlardır.

- Türkiye okul öncesi eğitimi gündemine almıştır.

- Türkiye sınıf başına ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısını azaltmaya devam etmektedir.

- Öğrenci ve velilere rehber öğretmenler tarafından yardımcı olunarak eğitimde başarı sağlanmaktadır.

Bu konularda ilginizi çekebilir