OSB ve küçük sanayi sitelerine ‘faiz indirimi’

Sanayi sitelerine ve organize sanayi bölgelerine uygulanan kredi faiz oranları düşürüldü. Bakan Ergün, toplamda 4.6 milyon TL faiz avantaj sağlanmış olacağını bildirdi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

İSTANBUL - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, sanayi sitelerine ve organize sanayi bölgelerine uygulanan kredi faiz oranlarının düşürüldüğünü açıkladı.

Normal illerde yüzde 3 olan kredi faiz oranlarını yüzde 2’ye indirdiklerini bildiren Ergün, yine gelişmiş illerde yüzde 6 olan faiz oranını da yüzde 3’e çektiklerini belirtti. Bakan Ergün, yeni faiz oranlarıyla birlikte, OSB ve KSS’lerin toplamda 4 milyon 600 bin TL faiz avantajına sahip olacağını bildirdi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Bakanlık olarak, sanayimizin rekabet gücünü artırmak için sanayileşmeye büyük önem veriyoruz. Bu nedenle, sanayileşmenin en önemli platformları olarak görülen ve Türkiye’nin bir başarı hikayesi olan Organize Sanayi Bölgelerini ve Küçük Sanayi Sitelerini hem nicelik hem de nitelik olarak geliştirmeye çalışıyoruz. Çevre sorunlarını minimize etmek ve iş güvenliğini sağlamak açısından da büyük önem taşıyan bu bölgelerle ilgili oldukça sevindirici gelişmeler yaşıyoruz. Özellikle son teşvik sisteminde OSB’lere yapılan yatırımlara ayrıcalık sağlanması sonrasında, bu bölgelere olan yatırım taleplerinde çok ciddi artışlar yaşanıyor.

Bakanlık olarak, organize sanayi bölgeleri ve bu bölgelerdeki bölge müdürlüğü hizmet binasının ve sanayi sitelerinin altyapılarının tamamı ile sanayi sitelerinin üst yapılarının yüzde  70’ine kadar olan kısmı için kredi kullandırıyoruz. 2002’de çok yüksek olan faiz oranlarını 2004, 2007 ve 2009 yıllarında güncelledik. Bu bölgeler için hem faiz oranlarını düşürdük, hem de geri ödeme sürelerini uzattık.

Şimdi ise ülkemizin istikrarlı ekonomisinin bir sonucu olarak, bu bölgelere kullandırdığımız kredilerin faiz oranlarında yeni bir indirime daha gidiyoruz. Böylece normal illerde yüzde 3 olan kredi faiz oranlarını 1 puan aşağı çekerek yüzde 2’ye indiriyoruz. Yine gelişmiş illerde yüzde 6 olan faiz oranını da 3 puan birden aşağı çekerek yüzde 3’e indiriyoruz. Kalkınmada öncelikli yörelerde ise yüzde 1 faiz oranıyla kredi uygulamasına devam ediyoruz.

Bu yeni faiz oranlarından yararlanabilecek olan 60 OSB’den 45 tanesinin,  yine 60 KSS’den ise 49 tanesinin Bakanlığımıza kredi borcu bulunmaktadır. Yaptığımız düzenleme ile bu OSB ve KSS’lerin faiz borçlarında da indirime gidilecektir. Yeni faiz oranlarıyla birlikte, OSB ve KSS’ler, toplamda 4 milyon 600 bin TL faiz avantajına sahip olacaklardır.

Buradaki amacımız, düşük faizli ve uzun vadeli Bakanlığımız kredi desteği ile hizmete sunulan sanayi siteleri ve organize sanayi bölgeleri aracılığıyla sanayicilerimize uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazandırabilecek ve her ölçekte sanayicinin yer alabileceği mal ve hizmet üretim alanlarının oluşmasını artırmak ve teşvik etmektir.

Böylece 2002 yılına göre;

Organize Sanayi Bölgelerinde(OSB):

                -Kalkınmada öncelikli yörelerde %10’dan %1’e,

                -Normal illerde %15’den %2’ye,

                -Gelişmiş illerde  %20’den %3’e

düşürülmüş, geri ödeme süreleri de iki yıl daha uzatılarak normal illerde 13 yıla,  gelişmiş illerde 11 yıla çıkarılmıştır.

                Sanayi sitelerinde(SS);

                -Kalkınmada öncelikli yörelerde %10’dan %1’e,

                -Normal illerde %15’den %2’ye,

                -Gelişmiş illerde  %20’den %3’e

düşürülmüş, geri ödemesiz süreler de 1 yıldan 2 yıla çıkarılmıştır.”