24 °C

Özel güvenlik bölgeleri de yabancılara satılabilecek

Özel güvenlik bölgeleri de yabancılara satılabilecek

Özel güvenlik bölgeleri de yabancılara satılabilecek

ANKARA - Geçtiğimiz hafta genel kurulda, yabancılara mülk satışına ilişkin yasa tasarısı görüşülürken, AKP'li milletvekillerinin, yabancılara hiçbir sınırlama getirmeden askeri yasak bölgeler ve özel güvenlik bölgelerinin satışını öngören önergenin komisyona çekilmesinin ardından dün tasarı Adalet Komisyonu'nda yeniden görüşerek kabul edildi. Yabancı yatırımcıların Türkiye'de kurdukları veya katıldıkları tüzel kişiliğe sahip şirketler ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet konularını yürütmek üzere taşınmaz mülkiyeti veya sınırlı ayni hak edinebilecek ve kullanabilecek. Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla yabancı şirketlerin, askeri yasak bölgeler, güvenlik bölgeleri ve stratejik bölgelerdeki taşınmaz edinimleri, Genelkurmay Başkanlığı'nın ya da yetkilendireceği komutanlıkların iznine tabi olacak. Özel güvenlik bölgelerindeki taşınmaz edinimleri ise taşınmazın bulunduğu yerdeki valiliğin iznine tabi tutulacak. Valilik iznine tabi konular, ilgili idare temsilcilerinin katılımıyla oluşacak komisyonda, edinimin faaliyet konusuna uygunluğu değerlendirilerek karara bağlanacak.