Özel sektörün borcu 200 milyar doları aştı

Özel sektörün uzun vadeli borcu son 7 ay içerisinde 11,2 milyar dolar artışla 206,6 milyar dolar oldu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Temmuz sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2015 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 11,2 milyar dolar artarak 206,6 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 1,9 milyar dolar azalarak 18,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre; borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,3 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 1,1 milyar dolar artışla 23,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 741 milyon dolar azalmış, tahvil stoku ise 774 milyon dolar artışla 4,2 milyar dolar oldu. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 8,3 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 18 milyon dolar azalışla 5,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2015 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,3 milyar dolar azalışla 12,5 milyar dolar finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 729 milyon dolar artışla 2,7 milyar dolar düzeyinde oldu.

Açıklamada şu bilgiler verildi:
"Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Temmuz sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 8,7 milyar dolar artarak 155,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 1,3 milyar dolar azalarak 17,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 206,6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,4’ünün dolar, yüzde 34,5’inin euro, yüzde 5’inin Türk Lirası ve yüzde 2,1’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 18,6 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun da yüzde 48,5’inin dolar, yüzde 30,4’ünün euro, yüzde 20,7’sinin Türk lirası ve yüzde 0,4’ünün ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Temmuz sonu itibarıyla, 206,6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 51,9’unu finansal kuruluşların, yüzde 48,1’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 18,6 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun yüzde 85,1’ini finansal kuruluşların, yüzde 14,9’unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Temmuz sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 71,1 milyar dolar tutarında olduğu gözlenmektedir."

Bu konularda ilginizi çekebilir