18 °C

"AB fonlarından, iki program yürütülecek"

"AB fonlarından, iki program yürütülecek"

"AB fonlarından, iki program yürütülecek"

(16:00)ANKARA - Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, Avrupa Birliği (AB) fonlarından, bakanlığının koordinasyonuyla iki program yürütecek. Bakan Çağlayan, Bakanlık Konferans Salonundaki sohbet toplantısında, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) üyeleriyle bir araya gelerek, söz konusu programların, son zamanlarda hükümetin "AB çalışmalarına yeterince ağırlık vermediği" yönündeki eleştirilerin ne kadar haksız olduğunu ortaya çıkardığını söyledi. Bakan Çağlayan, burada yaptığı konuşmada, IPA olarak bilinen "AB'nin katılım öncesi yardım aracı" kapsamında yer alan program ile kısa adı CIP olan "rekabet edebilirlik ve yenilik çerçeve programı"na ilişkin bilgi verdi. AB'nin 2007-2013 dönemi için tasarladığı IPA programının; Türkiye'de kurumsal yapılanma, sınır ötesi işbirliği, bölgesel kalkınma, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve kırsal kalkınma başlıkları altında farklı kamu kurumlarınca yürütüleceğini belirten Çağlayan, bakanlık olarak bu başlıklardan bölgesel kalkınma kapsamında "bölgesel rekabet edebilirlik" bileşenini üstlendiklerini bildirdi. Bu programın daha önce AB tarafından kullandırılan yardım araçlarından farklı olarak, AB tarafından sağlanan yardımların AB adına Türkiye'de yer alan kurumlar tarafından kullandırılacağını anlatan Çağlayan, "Bakanlığım, 2007-2009 yıllarını kapsayan 3 yıllık dönemde 140 milyon 200 bin euro AB kaynağını kullanmaya hak kazanmış durumda" dedi. Bu bütçenin AB kriterleri uyarınca, kişi başına milli geliri Türkiye ortalamasının yüzde 75'inin altında kalan Düzey 2 Bölgelerinde kullandırılacağını bildiren Çağlayan, şöyle konuştu: "Bu kapsama daha çok Orta Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan 43 il girmekte. Bu iller arasında da Kastamonu, Samsun, Trabzon, Kars, Erzurum, Sivas, Kayseri, Malatya, Elazığ, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman ve Van illerimiz Devlet Planlama Teşkilatı tarafından büyüme merkezi olarak belirlenmiştir. Bütçenin büyük bir çoğunluğu bu illere yönelik olarak kullandırılacak." Söz konusu illere sağlanacak AB yardımının, bakanlığın periyodik olarak çıkacağı proje teklif çağrıları yoluyla kullandırılacağını anlatan Çağlayan, çağrılar sonucunda toplanan proje önerilerinin proje seçim komitelerince değerlendirileceğini ve bu temelde desteklenecek projelerin Avrupa Komisyonu ile işbirliği içinde bakanlıkları tarafından seçileceğini bildirdi. AB İkinci programı ise 'CIP' Bakan Çağlayan, yürütülecek 'ikinci' AB programının ise yine 2007-2013 dönemini kapsayan ve kısa adı CIP olan "Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı" olduğunu söyledi. Çağlayan, Avrupa çapındaki toplam bütçesi 3,6 milyar euro olan bu programın, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek 2 milyar 170 milyon euroluk girişimcilik ve yenilik programına Türkiye'nin katılımına dair mutabakat zaptının 12 Şubat'ta imzalandığını hatırlattı. Bakan, 2 milyar 170 milyon euro bütçeli girişimcilik ve yenilik programının yüzde 52'sinin mali araçlar, yüzde 25'inin inovasyon projeleri, yüzde 17'sinin iş ve yenilik destek ağları ve KOBİ destek merkezleri, yüzde 6'sının da KOBİ politikalarına ayrıldığını ifade etti. Çağlayan, inovasyon (yenilikçilik) projelerinde ise sistemin biraz farklı işleyeceğini söyleyerek İş adamları, oda ve borsalarla üniversitelere ve sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulundu.