13 °C

"Çevre"ye 17.6 milyar lira harcandı

TÜİK istatistiklerine göre, 2012'de çevresel harcamalar 17.6 milyar lira olarak gerçekleşti

"Çevre"ye 17.6 milyar lira harcandı

ANKARA - Çevresel harcamalar 2012 yılında 17,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Çevresel harcamaların yüzde 73,1'i kamu sektörü, yüzde 26,9'u iş sektörü tarafından yapıldı.  

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2012 yılına ilişkin çevre istatistiklerini açıkladı. 

Buna göre, karbondioksit eşdeğeri olarak toplam sera gazı emisyonunun 1990 yılına göre yüzde 133,4 artış göstererek 439,9 milyon ton olduğu tahmin edildi.  

Nüfusun yüzde 98'ine içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verilirken, belediyelerde bu oran yüzde 98,3, köylerde ise yüzde 98,4 oldu. 

Atık suların yüzde 77'si denize gitti 

Belediyeler, köyler, imalat sanayi iş yerleri, termik santraller, OSB'ler ve maden işletmeleri tarafından 2012 yılında doğrudan alıcı ortamlara 12 milyar metreküp atık su deşarj edildi. Atık suyun yüzde 77,1'i denize, yüzde 18,6'sı akarsuya, yüzde 4,3'ü diğer alıcı ortamlara gitti. 

Toplam atık suyun yüzde 52,3'ünün termik santraller, yüzde 32,4'ünün belediyeler, yüzde 11,2'sinin imalat sanayi iş yerleri, yüzde 1,6'sının köyler, yüzde 1,7'sinin OSB'ler ve yüzde 0,8'inin maden işletmeleri tarafından deşarj edildiği belirlendi. 

Belediye nüfusunun yüzde 92'sine, köy nüfusunun ise yüzde 39'una kanalizasyon şebekesi ile hizmet verildi. Belediye nüfusunun yüzde 68'i, köy nüfusunun ise yüzde 11'i olmak üzere toplam nüfusun yüzde 59'unun atık suları arıtıldı.  

4,1 milyon ton tehlikeli atık oluştu 

İmalat sanayi iş yerleri, termik santraller, organize sanayi bölgeleri, maden işletmeleri ve sağlık kuruluşları tarafından 4,1 milyon tonu tehlikeli olmak üzere 986 milyon ton atık yaratıldı. Toplam atığın 947 milyon tonu, tehlikeli atığın ise 3,2 milyon tonu madencilik sektöründen kaynaklandı. 

Belediyelerin 2 bin 894'ünün atık toplama hizmeti verdiği, 56 belediyede ise atıkların toplanmadığı belirlendi. Belediyelerde toplanan 25,8 milyon ton atığın, yüzde 37,8'i belediye çöplüklerine dökülürken, yüzde 60,5'i düzenli depolama sahaları veya kompost tesislerine gönderildi ve yüzde 1,7'si diğer yöntemler ile bertaraf edildi. 

10 milyon ton atık geri kazanıldı 

Sağlık kuruluşlarından 69 bin ton tıbbi atık toplandı. Toplam tıbbi atığın; yüzde 16,3'ü sterilize edilerek, yüzde 1,4'ü sterilize edilmeden belediye çöplüğünde; yüzde 46'sı sterilize edilerek, yüzde 28'i sterilize edilmeden düzenli depolama sahasında, yüzde 8,3'ü ise yakma tesisinde imha edildi. 

Düzenli depolama tesislerinde 24 milyon ton, yakma tesislerinde 50 bin ton atık bertaraf edilirken, geri kazanım tesislerinde 10 milyon ton atık geri kazanıldı. 

Çevresel harcamalar 17,6 milyar lira oldu  

Çevresel harcamalar 2012 yılında 17,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Çevresel harcamaların yüzde 73,1'in kamu sektörü, yüzde 26,9'u iş sektörü tarafından yapıldı. Bu harcamaların gayri safi yurtiçi hasıla içindeki payı yüzde 1,24 olarak hesaplandı. 

Çevresel vergi tahakkuku ise 59,3 milyar lira oldu. Çevresel vergilerin yüzde 67'sini enerji vergileri, yüzde 31'ini ulaştırma vergileri, yüzde 2'sini ise kaynak ve kirlilik vergileri oluşturdu. 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.