17 °C

"KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı" yenilendi

"KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı" yenilendi

"KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı" yenilendi

(13:00)ANKARA - KOBİ'lerin rekabet güçlerinin artırılması ve istihdama katkıları için hazırlanan "KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı" yenilendi. Yeni plana göre KOBİ'lerin girişimcilik kültürü geliştirilecek, sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda, nitelikli insan kaynağı oluşturulacak, üretim ve kalite süreçlerinin geliştirilmesi için, KOBİ'lerin ce işaretli üretim ve ihracat yapabilmeleri sağlanacak ayrıca KOBİ'ler, teknoloji ar-ge ve yenilikçiliğe yönlendirilecek. Alınan bilgiye göre, 2003 yılında Katılım Ortaklığı Belgesi çerçevesinde KOBİ stratejisinin geliştirilmesi ve uygulanması kapsamında hazırlanan plan, Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmelerin, işletmelerin hayatta kalmasını sağlayan parametreleri değiştirmesi, son Katılım Ortaklığı Belgesi'nde KOBİ'lerle ilgili iş ortamının iyileştirilmesi hususuna vurgunun devam etmesi ve başlayan AB müzakere süreci, bir dizi düzenlemeyi gerekli hale getirdi. Bu kapsamda DPT tarafından revize edilen ve 2007-2009 dönemini kapsayan yeni KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı, Avrupa Küçük İşletmeler Şartı'nda ve AB İşletme ve Girişimcilik İçin Çok Yıllı Programında belirtilen amaçlara uyumlu bir ulusal KOBİ stratejisinin geliştirilmesi ve uygulanması, KOBİ'lerin verimlilikleri, istihdama katkıları ile katma değer içindeki payları ve uluslararası rekabet güçlerinin artırılmasını hedefliyor. Eylem Planı, "girimciliğin geliştirilmesi, işletme geliştirme, KOBİ'lerin uluslararası pazarla bütünleşmesi, iş ortamının iyileştirilmesi, teknolojik ve yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi" kapsamında yapılması gereken eylem ve projeleri kapsıyor. Yapılacak eylem planları Plana göre, girişimciliğin geliştirilmesi için öncelikle KOBİ'lerin girişimcilik kültürü geliştirilecek. Bu çerçevede KOSGEB tarafından, girişimcilik kampanyası modeli oluşturulacak ve uygulanacak. Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla da girişimcilik eğitimlerinin, örgün ve yaygın eğitim düzeyinde modüler eğitimler ile verilmesi sağlanacak. Girişimciliğe yönelik destek mekanizmalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için 5 adet iş geliştirme merkezi (İŞGEM) kurulacak. Kadın girişimcilere yönelik de 25 ilde eğitim verilecek ve 4 adet İŞGEM kurulacak. Cezaevlerindeki İşgücü Kalitesinin Artırılması ve Girişimciliğin Desteklenmesi Projesi Adalet Bakanlığı, MEB ve KOSGEB tarafından gerçekleştirilecek. Yöresel bazda girişimciliğin yaygınlaştırılması da sağlanacak. Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli insan kaynağının oluşturulması ve iş edindirme imkanlarının geliştirilmesinin amaçlandığı planda, bu kapsamda, mesleki ve teknik eğitim veren kurum/kuruluşlar ile sanayi işbirliği ve koordinasyonunun geliştirilerek, mesleki ve teknik eğitimlerin sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikte verilmesi sağlanacak. Markalaşma bilincinin yaygınlaştırmasına yönelik meslek kuruluşları ve medya işbirliği başta olmak üzere diğer kurumlarla (TOBB, İSO, İTO) işbirliği sağlanarak sınai mülkiyet hakları konusunda eğitim seminerleri verilecek. İşletme geliştirme çerçevesinde de KOSGEB, Milli Prodüktivite Merkezi, TOBB ve TESK tarafından eğitim ve destek hizmetleri verilecek. TOBB tarafından da AB-Türkiye İş Geliştirme Merkezlerinin (ABİGEM) Yaygınlaştırılması Projesi yürütülecek. "KOBİ Alt Yapı Geliştirme ve İhracata Hazırlık Projesi" Üretim ve kalite süreçlerinin geliştirilmesi için KOBİ'lerin CE işaretli üretim ve ihracat yapabilmelerinin sağlanmasına çalışılacak ve bu kapsamda "KOBİ Alt Yapı Geliştirme ve İhracata Hazırlık Projesi" hayata geçirilecek. KOBİ'lerde verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmaların yapılırken, Türkiye'de faaliyet gösteren tüm test, analiz ve kalibrasyon laboratuvarlarının envanterinin hazırlanacak. KOBİ'lerin iş süreçlerinde bilgi teknolojilerinin kullanılması ve yaygınlaştırılması amacıyla da "e-KOBİ bilişim kredi projesi" kapsamında donanım ve yazılım sahipliği için 1 yıl süreyle kredi sübvansiyonu sağlanacak. Teknolojik ve yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi kapsamında da KOBİ'ler teknoloji AR-GE ve yenilikçiliğe yönlendirilecek. KOBİ'lerin ihracattaki payının artırılması için ihracat bilincinin artırılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilecek.