Rekabet Kurulu’ndan tüketiciye yıllık 67,3 milyar TL’lik fayda

Rekabet Kurulunun aldığı kararların tüketici refahına yıllık ortalama 67,3 milyar lira fayda sağladığı hesaplandı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Rekabet Kurumu, kurum faaliyetlerine ilişkin "2021-2022 Etki Analizi Raporu" başlıklı bir çalışma hazırladı.

Rekabet Kurumu Ekonomik Analiz ve Araştırma Dairesi Başkanı Şamil Pişmaf, "Çalışma kapsamında hesaplanan yıllık ortalama fayda, milli gelirin yaklaşık binde 7,7’sine, toplam fayda ise yaklaşık yüzde 1,5'ine tekabül ediyor.

Bu bakımdan, yapılan etki analizi çalışmasının sonuçları, Kurumun tüketiciye sağladığı faydanın ne kadar önemli bir seviyede olduğunu ortaya koyuyor.

Rekabet Kurumunun 2021-2022 dönemi faaliyetleriyle sağladığı toplam refah artışının, aynı dönem için toplam bütçesinin 200 katının üzerinde olduğu görülüyor" dedi.