Sanayici, BOTAŞ ve EPDK'dan 3 talepte bulundu

Aralık ayından bu yana doğalgaz fiyatlarına iki kez zam yapılması ve EPDK'nın son kaynak tedarik tarifesi üzerindeki çalışması sanayiciyi zorladı. Sanayicinin BOTAŞ ve EPDK'dan üç talebi var.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Handan Sema CEYLAN

Boru Hatları İle Doğalgaz Taşıma Anonim Şirketi’nin (BOTAŞ) Aralık ayından bu yana doğalgaz fiyatlarına iki kez zam yapması ve EPDK’nın üzerinde çalıştığı son kaynak tedarik tarifesi tebliği düzenlemesi Türk sanayisinin üretim lokomotifi olan organize sanayi bölgelerini (OSB) tedirgin etti. OSB’lerden yoğun talep alan OSBÜK, konuyu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarlığı ile BOTAŞ’a taşıdı. OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez ve BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan’ı ziyaret ederek, OSB’lerin enerji ile ilgili talep ve tedirginliklerini iletti. Ayrıca konunun Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'e de iletildiği öğrenildi.

Sanayicinin üç talebi şöyle: “OSB’ler, BOTAŞ’ın yıllık 300 bin metreküpün altında doğalgaz kullanan tüketicilere uyguladığı Kademe 1 tarifesine tabi tutulmalı”, “EPDK, son kaynak tedarik tarifesinde, OSB’leri perakende satış tarifesinde değerlendirmelidir” ve “YEKDEM maliyetleri sanayicinin taşıyamayacağı bir yük haline geldi. Artık tabana yayılmalı.”

OSB’lerin cazibesi korunmalı

OSB’lerin Türkiye’nin sanayileşmesinde kritik bir rol oynadığını dile getiren OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, “Enerjide artan her maliyet sanayimizin rekabet gücünü zorluyor. Ayrıca OSB’lerinyatırım cazibesini aşağı çekiyor. Devletimiz bir yandan sanayicilerimizi yatırımları yapmaya özendirirken, diğer yandan OSB’lerin avantajlarını ortadan kaldıracak adımlar atılırsa bu durum üretime çok ciddi zarar verir” dedi.

Kütükcü, “Aralık ayında yapılan zammın ardından Ocak ayında da OSB’lerde proses amaçlı kullanılan doğalgaza yüzde 13.61, doğalgaz santrallerinde kullanılan doğalgaza yüzde 4.76 ikinci bir zam yapılması taşınabilir bir maliyet değil. BOTAŞ bir an önce bu uygulamadan vazgeçerek, yıllık 300 bin metreküpün altında doğalgaz kullanan tüketicilere uyguladığı Kademe 1 tarifesine OSB’lerde de geçmeli” diye konuştu.

BOTAŞ’ın OSB tüzel kişiliği yerine OSB’lerdeki her bir sanayicinin doğalgaz tüketimini ayrı ayrı değerlendirmesi gerektiğinin altını çizen Kütükcü, “BOTAŞ doğalgaz fiyat tarifesinde OSB Tüzel Kişiliğini tek başına bir tüketici imiş gibi değerlendirmeye tabi tuttuğu için, kaçınılmaz bir şekilde yıllık tüketim miktarı 300 bin metreküpün üzerinde çıkıyor. Böylece OSB’lerimize yüksek tüketici oldukları gerekçesiyle zamlı tarife uygulanıyor. Oysa ki, her bir OSB sanayicisi ayrı ayrı bir tüketici gibi değerlendirildiğinde, 300 bin metreküpün altında tüketim yapıyor. Zira en büyük 11 OSB’deki 4 bin 291 firmamızın yüzde 93’ü 300 bin metreküpün atında doğalgaz tüketiyor. Aksi halde yüksek doğalgaz kullanan serbest tüketicilerle, 300 bin metreküpün altında doğalgaz tüketen tüketiciler arasında haksız rekabet ortaya çıkar. Ayrıca 300 bin metreküpün altında doğalgaz tüketen OSB içindeki sanayicilerle OSB dışındaki sanayiciler farklı tarifeden yararlanacağı için bir haksız rekabet daha doğar. Bunun önüne bir an önce geçilmeli" dedi.

Makul kâr önerisi

EPDK’nın üzerinde çalıştığı son kaynak tedarik tarifesi tebliği ve YEKDEM uygulamasına da değinen Başkan Memiş Kütükcü, “Yenilenebilir enerji kaynaklarının teşvik edilmesi çok doğru. Ancak burada YEKDEM maliyetleri artık sanayicilerin taşıyamayacağı bir noktaya geldi. YEKDEM maliyetleri ya tabana yayılmalı ya da devletimiz tarafından karşılanmalı. Ayrıca son kaynak tedarik tarifesi içerisindeki makul kar miktarı da elektrik enerjisi fiyatlarında belirleyici bir rol oynuyor. Makul kar miktarının özel sektörün üretim maliyetini artırmayacak, üretimi sekteye uğratmayacak şekilde düzenlenmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.


 
 

Bu konularda ilginizi çekebilir