5 °C

Sanayici erken seçim istiyor

İSO Başkanı Bahçıvan, uluslararası arenada kritik gelişmeler yaşanırken, 2015'i de seçim ortamında geçirmemek için genel seçimin 2014'e alınmasını önerdi

Sanayici erken seçim istiyor

İSTANBUL - İstanbul Sanayi Odası (İSO) aylık Meclis toplantısını bugün yapıyor. "Küresel Ölçekte Yaşanan Dış Politika ve Ekonomik Gelişmelerin Ekonomimiz ile Sanayimize Etkileri" konulu toplantıya Kültür Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Köni konuk olarak katıldı. Meclis toplantısında konuşan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan'dan ise ilginç bir teklif geldi. Uluslararası ekonomik ve siyasi gelişmeleri değerlendiren Bahçıvan, Türkiye'nin böylesi kritik bir dönemde bir buçuk yılı bulan bir seçim sürecine girdiğine işaret ederek, "İSO olarak, 2015'te yapılacak genel seçimin de 2014’e alınarak sürecin bu yıl tamamlanmasını önerdiklerini" söyledi.

Bahçıvan şöyle konuştu: "Uluslararası arenada son derece kritik gelişmeler yaşanırken ülkemizin iç istikrara ve kardeşçe yaşamaya en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçmekteyiz. İşte tam da böyle bir dönemde bu hafta sonu yapılacak yerel seçimlerle birlikte üç seçimi içeren, neredeyse bir buçuk yılı bulacak olan yoğun bir seçim takviminin içine girmiş bulunuyoruz.

Seçimlerden kaçamayız, bu demokrasinin bir gereğidir. Öte yandan seçimleri tarihinde yapmak gibi ilkesel bir mutabakat Türkiye'de son yıllarda oluşmuş olmakla birlikte takvimdeki değişikliğin artık önemli bir sorumluluk haline geldiğini düşünüyoruz.

İstanbul Sanayi Odası olarak; küresel ölçekte dış politika ve ekonomi alanında kritik gelişmeler, kutuplaşma ve belirsizlikler yaşanırken; 2015'te yapılacak olan genel seçimlerin 2014 yılına alınarak, Türkiye'nin seçim sürecinin 2014 yılında tamamlanmasının ülkemiz ekonomisi ile toplumsal refah ve barışımıza olumlu katkılar yapacağına inanıyoruz."

Dünya iyimserliğini kaybediyor

Krizler ve savaşlar gibi uluslararası gelişmelerin yarattığı olumsuz havaya değinen Bahçıvan, "Dünyada bugün iyimserliğin iyice erozyona uğradığı, geleceğe dair endişe ve belirsizliklerin maalesef çok arttığı bir dönemden geçmekteyiz. Artan politik ve ekonomik belirsizlikler karşısında IMF Başkanı başta olmak üzere bazı çevrelerin, 1914 ve 1939 yıllarına atıfta bulunuluyor olması, kuşkusuz boşuna değildir ve endişe vericidir" dedi.

Geçmişteki Soğuk Savaş'ın ileri karakol ülkesi durumundaki Türkiye'nin Soğuk Savaş sona erdikten sonra ekonomi başta olmak üzere birçok alanda çok önemli başarılara imza attığını anlatan Bahçıvan, "İhracata dayalı büyüme ivme kazanırken geçmişin anlamsız yasakları ortadan kalktı. İletişim ve ulaşım teknolojisi başta olmak üzere Türkiye'nin altyapısı o günlerden bugüne hepimizi sevindirecek şekilde büyük bir gelişim sergiledi. Bu olumlu gelişmeler Soğuk Savaş'ın sona ermesi sonucu gerçekleşti. Dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da biz sanayiciler, 18'nci yüzyılda başlayan Sanayi Devrimi'nden bu yana barışın en büyük destekçileriyiz" diye konuştu.

'Sorunlu AB önemini yitiriyor'

 

[PAGE]

'Sorunlu AB önemini yitiriyor'

Küresel ekonomik kriz üzerinde duran ve bu olumsuzlukların gelişmekte olan ülkeler gibi gelişmiş ülkeleri de etkilediğini anlatan Erdal Bahçıvan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2008'de başlayan küresel krizin ardından küresel ekonomide değişmeyen yapısal sorunların başında ABD merkezli küresel sistemdeki rol paylaşımındaki dengesizlikler gelmektedir. Küresel krizin ardından Batılı ülke ve kurumların ekonomi ve siyasette yeni yönelimler üretmekte yetersiz kalmaları, gelişmekte olan ülkeleri de olumsuz etkilemektedir.

Batı kaynaklı küresel ekonomi ve siyaset normları itibar kaybetmekte, öte yandan Avrupa Birliği içinde belirsizlik sürdükçe Türkiye için de AB çıpasının önemi geri plana düşmektedir.

Hepsinden vahim olanı, gelişmekte olan ekonomilerde bir yandan demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları gibi liberal değerler ve kurumlar yıpranırken Batı karşıtı bölgesel dış politika olaylarında da bir artış yaşanmaktadır."

'Gelişmiş ülkeler de sorunlu'

OECD üyesi ülkelerin durumunu da "hiç iç açıcı değil" diye özetleyen Bahçıvan, OECD ülkelerinde işsiz sayısının kriz öncesine göre üçte bir oranında artarak 48 milyona ulaştığını belirtti. "Bugün tüm OECD ülkelerinde her dört haneden biri geçim sıkıntısı çekmektedir" diyen Bahçıvan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye ekonomisi, hem küresel ekonomideki gelişmelerin hem de iç siyasetteki çalkantıların etkisiyle son derece kritik bir dönemden geçmektedir. 2014 yılında dünya ekonomisinde kırılgan ve zayıf bir ekonomik düzelme gerçekleşecektir. Bu noktada Türkiye'nin de küresel ekonomiye eklemlenmiş bir ekonomi olarak 2014 yılındaki en temel hareket alanı 'ihracat' olacaktır. Türkiye'nin 2014 yılında yaşayacağı büyümenin arkasındaki itici gücün ihracat olacağını burada özellikle ifade etmek istiyorum."

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.