9 °C

Seramik kümesine uluslararası rekabet için destek paketi

EBK Seramik İş Kümesi, destek paketi ile sektörde öncü adımlara hazırlanıyor

Seramik kümesine uluslararası rekabet için destek paketi

Dilek TOPRAK

ESKİŞEHİR - Eskişehir Bilecik Kütahya Seramik Seramik İş Kümesi'nin (EBK) destek almaya hak kazandığı 10 milyon 200 bin  TL bütçeli Kümelenme Destek Programı  projesi ile seramik sektörü adına lojistikten hammadeyi, sürdürülebilirlikten enerji verimliliğini içine alan öncü adımlar atılacak.

EBK Seramik İş Kümesi'nin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan Türkiye'deki ilk ve tek küme olduğuna dikkat çeken EBK Seramik İş Kümesi Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Şafak Ozan, kümenin 5 yıl süre ile yüzde 50 oranında desteklenmeye hak kazandığını aktardı. Küme için bu projenin bir kilometre taşı olacağına değinen Ozan, proje kapsamında sürdürülebilir kurumsallık faaliyetleri, enerji verimliliği çalışmaları, lojistik merkezi seramik trafik kurgusunun oluşturulması, temiz üretim çalışmaları, seramik hammaddeleri araştırma çalışmaları ve ortak üretim tesisi kurulması gibi hedeflerin yer aldığını belirtti.  Ozan, kümenin vizyon ve hedefleri ile uyumlu olmak üzere Kümelenme Destek Programı çerçevesinde yapılacaklar hakında şu bilgileri verdi:

"Enerji kullanımı, su tüketimi yoğun olan ve doğal kaynakları hammadde olarak tüketen seramik sektöründe kaynak kullanımının sürdürülebilirliğini sağlamak adına çalışmalar yürütülmesi, enerji verimliliğini en üst seviyelere taşıyacak makine-ekipman ve yöntemlerin tespit edilmesi ve  kullanılması ile alternatif enerji kaynaklarının araştırılması sağlanacak. Uzun vadede lojistik altyapısını güçlendirip taşıma maliyetlerinde rekabetçi avantajı elde etmenin öncül şartlarından biri olan demiryolu erişiminin artırılması, ayrıca Bozüyük Lojistik Merkezi' nin bir an önce hayata geçirilmesi ile projemizin gidişatını hızlandıracak hem de küme üyelerinin ortak lojistik faaliyetlerine başlaması ile nakliyelerin etkin ve verimli şekilde gerçekleştirilmesi imkanına ulaşılacak. Dijital baskı mürekkebinde yeni teknolojiler ile küme üyelerin dijital mürekkep ihtiyaçlarının hızlı ve uygun maliyetlerle karşılanmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Hızla tükenen seramik hammadde kaynaklarına alternatif kaynak araştırmaları yapılması, mevcut rezervlerin korunması ve kalitelerinin artırılması ve ithal hammadde bağımlılığının azaltılmasına yönelik çalışmalar hayata geçirilecek. Ayrıca EBK Seramik İş Kümesi' nin sürdürülebilirliğine yönelik kurumsallaşmayı destekleyen  yapıların sürdürülebilir olması ve gelişmesi, uluslararası işbirlikleri ve uluslararası anlamda tanınırlık ve bölgesel bir marka oluşturulmasına yönelik projeler yürütülmesi gibi konularda da detaylı çalışmalar 5 yıl boyunca sürdürülecektir."

"Uluslararası rekabette küme yetkinliğini geliştirmeyi hedefliyoruz"

EBK Seramik İş Kümesi'nin Türkiye' nin düşük kaliteli ve ucuz seramik üreticisi imajından olumsuz etkilendiğini ifade eden Ozan, "Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen, Uluslararası Rekabette Küme Yetkinliklerinin Geliştirilmesi projesi kapsamında; yalnızca firmaların uluslararası tanıtım çalışmaları ve fuar faaliyetleri dışında, bölgesel bir marka oluşturulması tüm üyelerin uluslararası rekabet edebilirliğini arttıracak" dedi. "Tüm bunların yanında proje ile yan sanayilerin seramik sektörü ile birlikte gelişmesi, bölgeye yatırım çekilmesi ve sektörün katma değerinin arttırılması ile ilgili çalışmaların yapılmasının da önem kazandığını vurgulayan Ozan,  şöyle devam etti; "Bu konuda bölgeye yabancı yatırımların çekilmesi ve yerel makine sanayinin desteklenerek katma değerin arttırılması hedeflenmekte. Ayrıca enerji verimliliği ile ilgili uluslararası rekabet anlamında çalışmalar yürütülmesi öngörülüyor. Uluslararası faaliyetleri arttırıcı olarak fuarlara katılım, alım heyetleri düzenlenmesi, küme aktörleri arasında etkili bir iletişim sağlayacak olan portalın kurulması, tüm yazılı ve görsel tanıtıcı materyallerin hazırlanması ve tüm bu faaliyet ve organizasyonların koordinasyonundan ve tüm küme paydaşları arasında iletişim noktası olacak bir uzmanın istihdamının desteklenmesi söz konusu olacak." 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.