SPK'dan Bağımsız Denetim Standartları Hakkında değişiklik

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

İSTANBUL - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından değişiklik yapılan Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen işletmeler ve yatırım fonları ile konut ve varlık finansmanı fonları yıllık finansal raporlarını bağımsız denetime tabi tutmak zorunda oldukları belirtilirken, altı aylık ara dönemlerde finansal tabloları inceleme kapsamında olan kuruluşlar belirlendi.

Tebliğ ile finansal tabloların bağımsız denetimi ile görevlendirilecek bağımsız denetim kuruluşlarının sahip olmaları gereken şartlar yeniden düzenlendi. Bu kuruluşlardaki yönetici ve bağımsız denetçilerin de sahip olması gereken şartlar ortaya konuldu.

Tebliğde işletmelerin finansal tablolarının bağımsız denetimi ile görevlendirilecek bağımsız denetim kuruluşlarıyla ilgili şunlar kaydedildi:

"Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş olması, anonim şirket şeklinde kurulmuş ve hisse senetlerinin nama yazılı olması, sermayesinin ve oy haklarının en az %51’inin sorumlu ortak baş denetçilere ait olması, organizasyon, mekan, teknik donanım, belge ve kayıt düzeninin sermaye piyasasında bağımsız denetim işini yürütecek düzeyde bulunması, bağımsız denetim kuruluşunun kalite kontrol sisteminin işleyişinden ve gözetiminden sorumlu en az bir sorumlu ortak başdenetçi nezaretinde çalışacak yeter sayıda denetçi veya konusunda uzman personelden oluşan bir Kalite Kontrol Güvence Komitesi’ne sahip olması  ve ilgili Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yaptırması zorunlu mesleki sorumluluk sigortasının asgari tutarının 200 bin liradan az olmamak üzere bir önceki faaliyet döneminde bağımsız denetim faaliyetinden elde edilen gelirin iki katından az olmayacak şekilde belirlenmesi şarttır"