11 °C

Spot sıvılaştırılmış doğal gaz işalatında lisans zorunluluğu

EPDK Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi

Spot sıvılaştırılmış doğal gaz işalatında lisans zorunluluğu

ANKARA - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı.

Kurumun değişikliğe dönük yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişikliğe göre yönetmeliğin, "doğal gaz piyasasında faaliyet gösterecek tüzel kişilerin lisans almak için Kuruma yapacakları başvuruya, başvuru yapıldığı tarihten itibaren, en fazla altmış gün içerisinde Kurum tarafından cevap verilir" maddesine, "sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) işalat lisansları için bu süre otuz gün olarak uygulanır" hükmü eklendi.

Yönetmeliğin, "İşalat lisansı sahibi şirketlerin hak ve yükümlülükleri" başlıklı maddesine ise şu hüküm eklendi:

"Spot sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) işalatı faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerin işalat (Spot LNG) lisansı almaları şarttır. Spot sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) işalat faaliyetinde bulunacak şirketler yapacakları tüm spot sıvılaştırılmış doğal gaz işalat bağlantıları için tek bir işalat (Spot LNG) lisansı alırlar. Spot sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) işalatında her işalat bağlantısı için ayrı lisans aranmaz."

Yönetmelik değişikliğiyle, "piyasa payı ve iştirak ilişkisi" başlıklı maddenin, doğal gaz piyasa faaliyeti yapan her hangi bir tüzel kişinin, kendi faaliyet alanı dışında faaliyet gösteren tüzel kişilerden sadece bir tanesine iştirak edebileceği; kendi faaliyet alanında faaliyet gösteren hiç bir tüzel iştirak edemeyeceği ve şirket kuramayacağına ilişkin hükmüne, "BOTAŞ'ın mevcut iştirakleri, uluslararası projeler için kurulacak şirketleri ve gerçekleştireceği iştirakleri için bu maddenin hükmünün uygulanmayacağı" eklendi.

Yönetmelikle, ayrıca, lisans başvuru dilekçesi ve bazı eklerde değişiklikler yapıldı.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap