Tasarım Vadisi kurulacak

2018-2020 Tasarım Stratejisi Eylem Planı yayımlandı. Buna göre, Tasarım Vadisi kurulacak. Endüstriyel tasarım, destek değerlendirme kriteri kapsamına alınacak.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

HÜSEYİN GÖKÇE

ANKARA - Yüksek Planlama Kurulu, 2018-2020 yıllarını kapsayan Tasarım Stratejisi Eylem Planı’nı yayımladı. Plan uyarınca, işletmelerin tasarımla ilgili her türlü bilgi, veri, araştırma ve danışmanlık ihtiyaçlarını karşılayacak yapı ve merkezlerin yer aldığı Tasarım Vadisi kurulacak. Çeşitli bakanlıklar tarafından verilen tasarım desteklerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Ar-Ge ile ürün geliştirme ve ticarileştirme desteklerine değerlendirme kriteri olarak endüstriyel tasarım dahil edilecek.

2018-2020 yıllarını kapsayan Tasarım Stratejisi Eylem Planı’na göre, Tasarım Vadisi bünyesinde; tasarım stüdyoları, ulusal tasarım araştırma merkezi, tasarım kütüphanesi gibi yapılar kurulacak. Tasarımcıların ve sanayinin etkileşim içinde faaliyet göstermesi sağlanacak. Bu konuda yer tespiti yapılırken, dünyadaki örnek tasarım kümelenme modelleri incelenecek, Türkiye’deki tasarım faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgeler dikkate alınacak. Ar-Ge ve Tasarım Merkezi çalışanlarına yönelik olarak tasarım yapma, geliştirme ve yönetimi konularını kapsayan eğitim programları oluşturulacak. Bu programlar kapsamındaki eğitimler, profesyonel tasarımcılar ve akademisyenler tarafından verilecek.

Tasarım desteklerinin etkinliği artırılacak

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı, bünyelerindeki tasarım merkezleri ve tasarım desteklerine ilişkin analiz raporları hazırlayacaklar. Raporlar doğrultusunda tasarım desteklerinin etkinliğini artıracak iyileştirme önerileri geliştirilecek.

Türk sanayiinin farklı sektörlerinde tasarımın etkisi ve önemi, tasarım faaliyetlerinin yoğunluğu, ilgili sektörlerin tasarım açısından güçlü ve zayıf yanları konuları analiz edilerek rapor hazırlanacak. Ar- Ge ile ürün geliştirme ve ticarileştirme desteklerine değerlendirme kriteri olarak endüstriyel tasarım dahil edilecek. Türk tasarımının uluslararası tanıtımının sağlanmasına yönelik iletişim stratejisi belirlenecek. Turkey Discover The Potential çatısı altında tasarım vurgusu artırılacak. Türk Dünyası Tasarım Şurası düzenlenecek.

Tasarım desteği 2017’de yüzde 192 arttı

Tasarım Destekleri Hakkında Tebliğ kapsamında verilen destekler, 2017 yılında önceki yıla göre yüzde 192 artarak 48.4 milyon liraya yükseldi. 2016 yılında 174 firma için 16 milyon 572 bin liralık destek sağlanırken, 2017’de desteklenen firma sayısı 392’ye, toplam destek miktarı ise 48 milyon 486 bin liraya yükseldi. KOSGEB’in makine ve teçhizat, donanım, sarf malzemeleri yazılım ve tasarım giderleri desteği kapsamında ise 2014-2017 yılları arasında toplam 68 milyon 479 bin liralık destek sağlandı. En yüksek destek 22.3 milyon lira ile 2014’te verilirken, 2015’te 17.9 milyon lira, 2016’da 14.8 milyon lira, 2017’de ise 13.2 milyon liralık destek verildi.

Etiketler