7 °C

TEİAŞ tarifeleri TÜFE'ye göre ayarlayacak

TEİAŞ, 2009-2011'i kapsayan dönemdeki gelir düzenlemesi ve tarife belirlemesinde TÜFE'yi Elektrik Piyasası Endeksi olarak dikkate alacak

TEİAŞ tarifeleri TÜFE'ye göre ayarlayacak

 

ANKARA -  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), elektrik piyasası dağıtım, dengeleme ve uzlaştırma, lisans, müşteri hizmetleri, serbest tüketici, şebeke, dağıtım sistemi, tarifeler ve organize sanayi bölgelerinin elektrik piyasası faaliyetlerine ilişkin yönetmeliklerinde yapılan değişikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

5784 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununda yapılan değişiklikler, elektrik piyasasıyla ilgili ikincil mevzuatlarına yansıtıldı.

Söz konusu yönetmeliklerin tanımlar bölümündeki "dağıtım tesisi, kojenerasyon, üretim faaliyeti gösteren düzel kişiler, kontrol anlaşması, özel direkt hat, iletim sistemi işletim fiyatı, tedarikçi, yan hizmetler" tanımları yeniden düzenlendi.

Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğine eklenen geçici maddeye göre, TEİAŞ, 2009-2011 yıllarını kapsayan dönemdeki gelir düzenlemesi ve tarife belirlemesinde TÜFE Elektrik Piyasası Endeksi olarak dikkate alınacak. Aynı geçici madde kapsamında, 1 Ocak 2007-31 Aralık 2010 döneminde, dağıtım şirketlerine ait gelir düzenlemesi ve tarife belirlemesinde de aynı yöntem uygulanacak.

Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre, üretim faaliyeti gösteren veya göstermek amacıyla lisans başvurusunda bulunan tüzel kişi, lisansı veya lisans başvurusu kapsamındaki üretim tesisi ile müşteri ve/veya iştirakleri ve/veya serbest tüketiciler arasında, tarafların mülkiyetindeki saha üzerinde özel direkt hat tesis etmeyi talep edebilecek. Dağıtım şirketlerinin, bu yöndeki talepleri 30 gün içerisinde değerlendirecek.

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre de serbest tüketicilerin elektrik enerjisi talebini karşılayan tedarikçiler her yıl Aralık ayı sonuna kadar takip eden yıl için serbest tüketicilerle yaptıkları sözleşmeler kapsamındaki enerjisi temin edecekleri kaynakları, tedarikçi bazında EPDK'ya bildirecekler.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.