Ticaret siciline tescili zorunlu 400 bin bildirim tarihe karıştı

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle ticaret siciline tescili zorunlu bazı işlemler, Ticaret Bakanlığının Hazine ve Maliye Bakanlığına elektronik ortamda bildirmesi nedeniyle "bu bildirimlerin mükellefler tarafından yapılmış bildirim" olarak kabul edilecek.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Hazine ve Maliye Bakanlığı, tescil işlemlerine ilişkin ayrıca vergi dairelerine bildirimde bulunulması şartını kaldırırken böylece ticaret erbabının yıllık ortalama 400 bin bildirimde bulunmasına gerek olmayacak.

Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Ticaret Sicili Yönetmeliği gereğince tescil zorunluluğu bulunan işlemlerden bazıları için mükelleflerin vergi dairesine ayrıca bildirimde bulunulmasına ilişkin yükümlülükleri kaldırıldı.

Vergi Usul Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle mükelleflerin bildirmeye mecbur olduğu bilgilerin, ilgili kamu kurumları tarafından Bakanlığa yazılı veya elektronik olarak bildirilmesi durumunda, bunların mükellefler tarafından yapılmış bildirim" olarak kabul edilmesine yönelik düzenleme yapılmıştı.

Söz konusu düzenleme kapsamında yayımlanan tebliğ gereğince, ticaret siciline tescili zorunlu olan işe başlama, şube açılışı-kapanışı, adres değişikliği, tür değişikliği, tasfiyeye giriş, tasfiyeden vazgeçme, tasfiye kapanış ve unvan değişikliği işlemleri Ticaret Bakanlığı tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına elektronik ortamda bildirilecek. Bu nedenle söz konusu bildirimler, mükellefler tarafından yapılmış bildirim olarak kabul edilecek.

Söz konusu işlemler için mükellefler tarafından ayrıca vergi dairesine bildirimde bulunulmayacak. Bu işlemler için vergi dairelerine geçen yıl yaklaşık 400 bin bildirim yapıldı. Bundan böyle, ticaret erbabının bu işlemler için sadece ticaret siciline bildirimde bulunması yeterli olacak.

1 Şubat itibarıyla yürürlüğe girecek düzenlemeyle ticaret siciline tescili zorunlu olan işlemlerden farklı işlemlerin de Ticaret Bakanlığından elektronik ortamda temini durumunda, Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesinde (www.gib.gov.tr) yayımlanacak duyuruyla mükelleflerin bu işlemlere ilişkin bildirimde bulunma zorunluluğu da kalkmış olacak.

Bürokratik süreçler kısaltıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ticaret siciline tescil edilmesi zorunlu işlemler için ayrıca vergi dairesine bildirimde bulunulması yükümlülüğünü kaldırdıklarını bildirdi. Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak temel hedeflerinden birinin, bürokratik süreçleri kısaltacak, sunulan hizmetlere ilişkin süreleri azaltan ve hem insan kaynağının hem de zamanın etkin şekilde kullanılmasına imkan verecek uygulamaları hayata geçirmek olduğunu ifade etti. Nebati, şunları kaydetti: "Bu kapsamda, işe başlama, şube açılışı-kapanışı, adres değişikliği, tür değişikliği, tasfiyeye giriş, tasfiyeden vazgeçme, tasfiye kapanış ve unvan değişikliği işlemleri için mükelleflerimizin vergi dairesine ayrıca bildirimde bulunması yükümlülüğünü kaldırmış olduk. Söz konusu işlemler için mükelleflerimiz tarafından 2022'de vergi dairelerine yaklaşık 400 bin bildirim yapıldı. Bundan böyle, söz konusu işlemler için mükelleflerimiz tarafından vergi dairesine gidilmesi ve bildirim yapılması söz konusu olmayacak."