10 °C

TMSF, 'Olay Medya Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı

Olay Medya Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün muhammen bedeli 36 milyon 700 bin ABD doları olarak belirlendi

TMSF, 'Olay Medya Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı

 

 

ANKARA - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), "Olay Medya Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nü satışa çıkardı. Olay Medya Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün muhammen bedeli 36 milyon 700 bin ABD doları olarak belirlendi.

TMSF'nin konuya ilişkin ilanı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlana göre, Olay Medya Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, TMSF borçlusu Olay Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş., Olay Basın ve Yayıncılık A.Ş., Çağlar Holding A.Ş.'nin mülkiyetinde bulunan ve haczedilen "Olay TV, Olay FM, Olay Gazetesi, Olay Trend Dergisinin faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlayan RTÜK nezdindeki haklar, markalar, isim hakları, internet alan adları, yayın ekipman cihaz ve araçları, gazete yayın hakları ile gayrimenkul ve menkul mallar ile bu mal, hak ve varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden" oluşuyor.

Olay Medya Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün muhammen bedeli 36 milyon 700 bin ABD doları olarak belirlendi.

İhaleye katılabilmek için TMSF'nin T. Vakıflar Bankası T.A.O. Esentepe Şubesi nezdinde bulunan 00158048011084369 numaralı ABD doları hesabına 3 milyon 670 bin ABD doları teminatın "Olay Medya Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli" açıklaması ile yatırılması gerekiyor. Ancak teminat olarak; 5411 sayılı kanunun ilgili maddesinde tanımlanan bankalardan alınmış ABD doları cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu, cari değeri nakit teminatın yüzde 15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller kabul edilecek.

Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubu/mektuplarının veya T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin TMSF adına blokede tutulduğuna dair banka tarafından düzenlenmiş belgenin şartnamede belirtilen idari zarfla verilecek diğer belgeler ile birlikte 13 Ekim 2009 günü, saat 17.00'a kadar satış komisyonuna teslim edilmesi gerekiyor.

İhale, 14 Ekim 2009 tarihinde, saat 11.00'da TMSF'nin Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki asma kat konferans salonunda yapılacak.

İhalede kapalı zarf ve açık arttırma usülleri birlikte uygulanacak

İhale, kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (kısa liste) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecek.

Şartname, satış komisyonu tarafından, TMSF'nin Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacak. Katılımcılar, satış komisyonu onayını taşıyan şartnameyi imzalayarak ihaleye katılabilecek.

Satış komisyonu onayını taşıyan şartnameyi satın almak isteyenler TMSF'nin T. Vakıflar Bankası T.A.O. Esentepe Şubesi nezdindeki 00158048011084362 no.lu ABD doları hesabına bin ABD dolarını "Olay Medya Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Şartname Bedeli" açıklaması ile yatırmaları ve dekontu satış komisyonuna elden teslim etmeleri gerekiyor.

Ayrıca katılımcılar, ihale şartnamesi ekinde yer alan örneğe uygun hazırlanacak Gizlilik Taahhütnamesi'ni imzalayarak TMSF'nin T. Vakıflar Bankası T.A.O. Esentepe Şubesi nezdindeki 00158048011084362 no.lu ABD doları hesabına bin doları "Olay Medya Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Tanıtım Kitapçığı ve Tesis Ziyareti Bedeli" açıklaması ile yatırmaları ve dekontu satış komisyonuna elden teslim etmeleri şartıyla, "Olay Medya Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" ile ilgili genel bilgileri içeren Tanıtım Kitapçığını teslim alabilecek ve tesis ziyaretinden yararlanabilecek. Tesis ziyareti 14 Eylül 2009-9 Ekim 2009 tarihleri arasında açık tutulacak.

İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek, Kurul'un onayı ile sonuçlandırılacak.

Kurul, en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilecek. Teklifler peşin olarak ABD doları cinsinden verilecek.

Kurul'un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık, 16 Ekim 2009 günü saat 11.00'da TMSF'nin Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul adresindeki asma kat konferans salonunda yapılacak.

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap