Türk-İş'ten emekliliği hak eden işçilere uyarı

Türk-İş, 1 Ekimden sonra emekli olunması halinde emeklilerin aylıklarının düşeceği uyarısında bulundu

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

 

ANKARA - Türk-İş, emekliliğini hak eden işçilerin, 1 Ekimden sonra emekli olmaları halinde aylıkları düşeceği endişesiyle emekli olmamaları için teşkilatını uyardı.

Alınan bilgiye göre, Türk-İş, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bir yazı yazarak, işçilerin, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun emekli aylığı bağlama oranına ilişkin hükmünün yürürlüğe gireceği 1 Ekimden sonrası için "yaşadıkları endişeye" ilişkin bilgi istedi.

Kurumun, Türk-İş'e gönderdiği yanıtta, kısmen değiştirilen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 1 Ekim 2008 itibariyle yürürlüğe gireceği anımsatılarak, bu kanunun yürürlük tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlayıp kanunun yürürlük tarihinden sonra tahsis talebinde bunanan veya ölen sigortalıların hak sahiplerinin aylıklarının ne şekilde hesaplanacağının kanunun geçici ikinci maddesinde hüküm altına alındığı belirtildi.

SGK'ın verdiği yanıta göre, 5510 sayılı Kanun'un yürürlük tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlayıp kanunun yürürlük tarihinden sonra tahsis talebinde bulunan veya ölen sigortalıların hak sahiplerinin, kanunun yürürlük tarihinden önceki sürelere ait aylıkları mülga kanun hükümlerine, kanunun yürürlük tarihinden sonraki sürelere ait aylıkları ise yeni kanunun hükümlerine göre hesaplanacak; aylıklar, bu şekilde hesaplanan kısmi aylıkların toplamından oluşacak.

Başka bir anlatımla, kanunun yürürlük tarihinden sonra bağlanacak aylıkların hesaplanmasında, kanunun yürürlük tarihine kadarki hizmetler mülga kanun hükümlerine; kanunun yürürlük tarihinden sonraki hizmetler ise 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre hesaplanacak ve aylıklar karma sistemle belirlenecek.

SGK'nın yanıtında, "Bu şekilde kanunun yürürlük tarihinden önceki sigortalı hizmetleri, prime esas kazançların güncellenmesi ve aylık bağlama oranının uygulanması yönünden önceki kanun hükümlerine göre hesaplanacak olup, aylık hesaplama yöntemi açısından müktesep haklar korunduğu gibi mevcut sisteme göre daha az aylık bağlanması gibi bir durum da söz konusu olmayacaktır" denildi.

Teşkilata genelge

Türk-İş yönetimi, SGK'nın bu yanıtını teşkilatına bir genelgeyle duyurdu.

Bazı basın organlarında yer alan haber ve köşe yazılarında 1 Ekimde yürürlüğe girecek Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun emekliliğini hak etmiş olan sigortalıların aylıklarının düşmesine neden olacağının belirtildiğine yer verilen genelgede, çok sayıda sigortalının bu haberden olumsuz etkilenip, emekliye ayrılmak istemedikleri halde, 1 Ekimden sonra emekli olmaları durumunda emekli aylıklarının düşeceği korkusu ile emeklilik talep ettikleri ve mağdur oldukları belirtildi.

Genelgede, SGK'nın yanıtına gönderme yapılarak, müktesep haklar korunduğundan emekliliğini hak etmiş sigortalıların 1 Ekimden sonra emekli olmaları halinde, bu tarihten önceki hizmetlerinin yürürlükten kaldırılan mevzuata göre hesaplanacağından bağlanacak aylıklarının düşmeyeceği bildirildi.