Türk-İş'ten KEY ödemelerine ilişkin öneri

Sendika, sigorta prim bordrosundaki kazançlar esas alınarak hesaplamanın yapılsını istedi

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Türk-İş, Konut Edindirme Yardımı (KEY) ödemelerinde yaşanan sıkıntıların giderilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na öneride bulundu.

Edinilen bilgiye göre, konfederasyonun bakanlığa gönderdiği yazıda, KEY ödemeleriyle ilgili çok sayıda şikayet olduğuna işaret edildi.

Halen sigortalı çalışmaya devam eden veya yaşlılık aylığı alan birçok hak sahibinin konfederasyona şikayette bulunarak haklarının korunmasını talep ettikleri vurgulanan yazıda, şikayetlerin, KEY tutarlarının Ziraat Bankası'na gönderilmediği veya eksik gönderildiği şeklinde yoğunlaştığı belirtildi. Yazıda, şikayetlerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigorta Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hak sahiplerine ilişkin listelerin eksiklikleri giderilmeden Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Genel Müdürlüğü'nün ödemelere başlamış olmasından kaynaklandığının düşünüldüğü ifade edildi. KEY belgelerinin fiziki ortam yetersizliği nedeniyle korunamadığı, bir kısmının zayi olduğu, bir kısmının ise okunamadığının bilindiği dile getirilen yazıda, işverenlerin de 10 yılı aşkın bir süre geçmiş olması nedeniyle yaptıkları ödemelere ilişkin makbuzları saklamadıklarının anlaşıldığı kaydedildi. Bütün bunlara rağmen Emlak Konut Yatırım Ortaklığı Genel Müdürlüğü'nün, KEY ödemelerini yapmak için işverenlerce ödemelerin yapıldığını gösterir makbuzları istediği belirtilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Yasa gereği KEY ödemelerinin işverenlerden tahsil ve takibi, kuruma ait bir sorumluluktur. Ayrıca 1995 yılından önceki sürelere ilişkin prim borcu olmayan işverenlerin (kamu kesimi dahil) KEY borçlarının bulunması da zayıf bir ihtimaldir. Hak sahiplerinin iradesi dışındaki nedenlerden kaynaklanan mağduriyetlerinin giderilmesi, alacaklarına ulaşmalarının kolaylaştırılması için; KEY uygulama dönemine ait sigorta prim bordrosundaki kazançların esas alınarak hesaplama yapılmasının, yine KEY uygulaması dönemine ait prim borçları bulunmayan işverenlerin KEY ödeme yükümlülüklerini yerine getirdiklerinin kabulünün uygun olacağı düşünülmektedir."