“Türkiye artık enerjiyi izlemek değil yönetmek durumunda”

Dünya Gazetesi - Yeşim ARDIÇ

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Yeşim ARDIÇ

İhracatı bu yıl yüzde 25’lik artışla 5 milyar dolara çıkarmayı hedefleyen iklimlendirme ihracatçıları, yıllık 12 milyar dolarlık ihracat için geliştirdiği modelin uygulamasına Tanzanya’dan başlayacak.

Tanzanya’daki uygulama 1 yıl içerisinde 5 Afrika ülkesinin yanı sıra, 2 Güney Amerika ülkesinde de uygulanacak. İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri, 2018 ve 2023 hedeflerini ve bu hedefe yönelik geliştirdikleri yeni modelleri DÜNYA’ya anlattı.

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal: İlk hedef 1.6 milyarlık dış ticaret açığını kapatmak

2017 yılını 4 milyar dolarlık ihracat ile tamamladıklarını belirten Mehmet Şanal, tüm alt sektörlerde görülen artışla birlikte, ihracatta Türkiye ortalamasının üzerinde artış yakaladıklarını bildirdi. Sektörün Türkiye’nin ihracatı içinde yüzde 2.47 olan payının, geçen yıl yüzde 2.5’e çıktığını kaydeden Şanal, ülke ithalatındaki artış olmasına rağmen iklimlendirme ithalatında azalma olduğu bilgisini de verdi. İthalattaki payın yüzde 2.81’den yüzde 2.3’e gerilediğine dikkat çeken Mehmet Şanal, TİM verilerine göre sektörün dış ticaret açığının 1.6 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirterek, “İhracatın ithalatı karşılama oranının 2017 yılında yüzde 70 seviyesindeyken, 2018 yılında şu ana kadar yüzde 77’ye çıkan oranı, kısa vadede yüzde 100’ün üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.” dedi. Bu amaçla 7 ülkede farklı bir modelle çalışma başlattıklarını dile getiren Şanal, “Tanzanya’da çok aktif bir çalışma yöntemiyle pazardan pay almaya çalışacağız. İlk veriler olumlu. Bu modeli, 1 yıl içerisinde Afrika’da 5, Güney Amerika’da Şili ve Arjantin olmak üzere 2 ülkede uygulayacağız. İlk aşamada 1.6 milyar dolarlık dış ticaret açığımızı kapatmak, sonrasında da 12 milyar dolarlık ihracat hedefi ne ulaşmak istiyoruz.” Şeklinde konuştu.

Milli fuarlara katılım, fuar ziyaretleri, ticaret alım heyetleri ve çeşitli sponsorluklar gibi aktivitelerin de artarak devam edeceğine dikkat çeken Şanal, “Gelecek yıl en az 12 heyet düzenleyeceğiz. Afrika’da 15 farklı ülkede düzenlenecek sektörel fuarlar, yanı sıra Almanya, Fransa, Pakistan ve Hindistan’da düzenlenecek fuarlara da katılım sağlanacak.”

● İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı S. Zeki Poyraz: 12 milyar dolar lafta değil, bu hızla gerçekleştiririz

Sektörün büyüme hızı, ihracattaki artış ve ithalattaki azalış oranı bize doğru yolda olduğumuzu anlatıyor. Hafta sonu sektörün dünya pazarlarındaki aktörlerini ağırladık Antalya’da. 400’e yakın yabancı katılımcı vardı. Yani yabancılar da Türkiye’nin sektörde sağladığı başarıyı görüyor ve Türkiye’ye ilgi duyuyor. 2023 için 12 milyar dolarlık ihracat hedefimiz var. Bu lafta kalmayacak. Geçtiğimiz yıl ihracatta 4 milyar dolara çıkmamız, bu yıl 5 milyar dolara yaklaşacak olmamız, zor dönemlerde dahi bir şeylerin başarılabileceğini gösteriyor. Kaldı ki dünyadaki tüm pazarlara ulaşabilmek için çok ciddi çalışmalarımız var. Önceden başlattığımız çalışmaların meyvesi 5 milyar dolara çıkmak oldu. Şimdi daha fazla tecrübeliyiz. Dünya pazarlarında tanınır durumdayız. Bunlar avantaj ve bu avantajı iyi kullanarak, daha somut adımlar atabileceğiz. İnce eleyip sık dokuyarak ve hızlı adımlarla gidiyoruz. Tüm bu çalışmalarla ihracatımızı geometrik olarak artıracağımıza, ithalatımızı da aynı oranda düşüreceğimize inanıyorum.

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Levent Aydın: Tanzanya modelini Afrika’nın 4 ülkesinde daha uygulayacağız

“Göreve gelir gelmez yurtdışı pazarlarımızı geliştirebilmek için neler yapabiliriz diye araştırma çalışmaları yaptık. Afrika gelişmekte olan ülke sayısının fazlalığı nedeniyle öne çıktı. Orada da Tanzanya, Nijerya, Cezayir, Etiyopya ve Gana’yı öncelikli ülkeler olarak belirleyip, ‘model’ olarak Tanzanya’da çalışma başlattık.” “3 ay önce Tanzanya’ya gittik. Ülkenin Ticaret odaları ve Müteahhitler Birliği gibi STK’larının temsilcileriyle görüştük. İhtiyaçlarını ve taleplerini dinledik. Ve o toplantılar sonucunda sadece iklimlendirme sektöründe değil gıda, sulama, depolama sektörlerinde de işbirliği yapmak istediklerini gördük. Ticaret Bakanlığımız ve büyükelçiliğimiz başta olmak üzere oradaki STK’ların da destekleriyle Ekim ayı sonunda 44 kişilik işadamı heyeti ile Tanzanya’da olacağız.” “Heyette sadece iklimlendirme sanayicileri olmayacak, taleplere göre belirlediğimiz sektörlerin temsilcileri de olacak. Önümüzdeki hafta ise Tanzanya medyasında ve billboardlarında bu toplantıların tanıtımını yapacağız. B2B görüşmelerin de olacağı bu modeli daha sonra Gana ve Nijerya’da sonrasında da Cezayir ve Etiyopya’da uygulayacağız.”

Zeki Poyraz, Halit Turgut Salaçin, Ali Aktaş, Levent Aydın, Ferit Parlak, Mehmet Şanal, Metin Duruk ve Zeki Özen (soldan sağa) 

 ● İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı A.Metin Duruk: Başarıyı birliktelik getirdi...

İklimlendirme sanayicileri birliği, dernekleri ve vakıflarıyla inanılmaz bir örgütlülüğe sahip. Bu örgütlülük sinerji yaratıp, başarıyı getiriyor. Örneğin bu sinerji ile Türkiye’nin en büyük fuarını yapıyoruz. Uluslararası fuarlarda da birbirimize destek veriyoruz, sektördeki herkesin tanıtımını yapıyoruz. Uluslararası fuarlar çok önemli ama döviz kurundaki yükseliş, desteklerin TL olarak sabit bir tutarda verilmesi ve fuar desteklerinin UR-GE’den çıkarılması, o aracı kullanmamızı zorlaştırdı. Bu alanda yeniden yapılanma ve değerleme gerekiyor. Kalifiye eleman sıkıntısını ise vakfın çalışmalarıyla çözmeye çalışıyoruz. Eleman yetiştirmemiz için İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir bina tahsis etti. O binada usta ve usta yardımcıları yetiştiriyoruz. Teknik liselere, yüksek okullara destek veriyoruz, laboratuvar desteği sağlıyoruz okullara. Öğretmenleri, yılda bir defa dünyadaki teknolojik gelişmeleri takip edebilmeleri amacıyla eğitiyoruz. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği İklimlendirme dalı açtık. Burada 25 kişiye burs veriyoruz. Hatta burs almasa bile bölümü seçen öğrenci sayısı 75’e kadar çıktı. Burada çocuklara mentörlük yapıyoruz, onları hazırlıyoruz, staj imkanı sağlıyoruz, iş garantili bir eğitim oluyor.

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Halit T. Salaçin: ÖTV, sektörün gelişimini önlüyor

Biz iklimlendirme sektörünün soğutma kanadını temsil ediyoruz. 1946 yılında kurulan firmamız, üretiminin yüzde 75’ini ihraç ediyor. Soğutma sektörü insan sağlığı, gıda güvenliği alanlarında ürünlerin muhafaza edilmesiyle ilgili alanlarda faaliyet gösteriyor. Başka bir ifade ile biz insan sağlığı ve güvenliğinden de sorumluyuz. İlaç, aşı,bütün bunları muhafaza ediyoruz. Ancak burada Avrupa’da bulunmayan ÖTV ile karşı karşıyayız. Bu özel bir tüketim değil ki insana yönelik temel bir ihtiyaç. ÖTV konusunda çok uğraştık ama sonuç alamadık. Hatta ÖTV’yi ödememek için faturanın düşük kesilmesini isteyen müşterilere bile rastlanıyor. Bu olunca otomatik olarak KDV tahsilatı da düşüyor. Bunun yerine Avrupa’da olduğu gibi ÖTV kaldırılıp, yüzde 18’lik KDV’yi yüzde 19’a yükseltilebilir.

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Özen: Yabancı firmaların Türkiye’de üretmeye yönelik ilgisi de artacak

Biz firma olarak yüzde 100 Japon sermayeli bir firmayız. Türkiye’de ısıtma ve havalandırma konusunda büyük aktörlerin yarısından çoğu yabancı. Büyük oyuncular teknolojiyi Türkiye’ye getirebiliyor ve dünyanın her yerine buradan rahatlıkla satış yapılabiliyor. Gerek teknoloji gerek imalat kabiliyetimiz çok yüksek. Ancak split klimaların yarısı dışarıdan geliyor. Devletin bunları kalite yönünden çok iyi kontrol etmesi gerekiyor. Türkiye sektörde çok iyi noktada, radyatörde Avrupa’nın üretim üssüyüz ve Avrupa’da satılan ürünlerin yarısından fazlası Türkiye’den sağlanıyor. Kombide üretim üssüyüz, çok büyük firmalar üretim yapıyor ve yarısı ihraç ediliyor. Klima santrallerinde uluslar arası standartta üretim yapıyoruz. Bir tek büyük kapasiteli soğutma gruplarında problem var. Büyük kapasiteli olanlar ithal ediliyor, küçük kapasitede üretim var ama bizim büyük kapasiteye de öncülük etmemiz gerekiyor. Toplamda klima konusunda ihracat Türkiye büyümesinden daha fazla artıyor ve yüzde 15 seviyelerinde. Biz firma olarak geçen sene Avrupa’ya 300 bin ürün sattık, bu sene 500 bin ürün satışı hedefliyoruz. Teknolojik ürünlerin üretimini de Türkiye’de yapmayı planlıyoruz. Yan sanayi de geliştikçe yabancı firmaların Türkiye’de üretmeye yönelik ilgisi de artacak.

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Murad Bakanay: Firmaların tek başına gitmeye zorlandığı yerlere gidiyoruz

İSİB olarak Şili ve Arjantin’e gerçekleştirdiğimiz ziyaretler, bugüne kadarkilerin en geniş katılımlı olanıydı. Firmalardan çok iyi geri dönüş aldık. 4 firmamız da sipariş almış durumda. Bir firmamız, ABD’deki fuarda tanıştığı firma ile bağlantısını devam ettirdi ve o firma, hem Arjantin hem de Şili’den müşterileri ile İstanbul’a geldi. Yani somut olarak karşılığını almaya da başladık çalışmaların. Önümüzdeki dönemde Kolombiya ve Peru’da da çalışma başlatacağız. Bu iki ülkede de ciddi canlanma bekleniyor. Ayrıca Çin, ABD, Kuzey Amerika ve Avrupa’dan alım yapan başka ülkeler de var. Kasım ayında, sanayicilerimize bir anket düzenleyeceğiz, hangi ülkelere gitmek istediklerini, gördüğü fırsatları soracağız. Ayrıca Tanzanya heyetinde sadece üretici firmalarımız yok, 6 tane proje firması var Türkiye'den. 6 tane de müteahhit firma var. Biz ilk defa böyle bir sektörü kapsayıcı şekilde 3 farklı grup olarak gidiyoruz. Bunu ilk defa orada görmüş olacağız. Tanzanya'ya yapılan en geniş ticaret heyeti olacakmış.

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Aktaş: AB ülkelerinde yüzde 100 dönüşüm başlayacak, bu fırsattır

Doğalgaz pazarında Almanya ve İngiltere’den sonra üçüncü büyük ülkeyiz. Bu nedenle özellikle kombi üretiminde üs haline geldik. AB ülkelerinde yeni trendler ve değişen kanunlar, çıkan yeni yönetmelikler var. Tüm bunlar 40-50 senedir doğalgaz kullanan AB ülkelerinde kullanılan kombilerin değişimini zorunlu kılıyor. Bu Türkiye için ciddi fırsattır. Yanısıra Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da doğalgaz kullanımının yaygınlaşacağı biliniyor. Bu da Türkiye’de üretim ve ihracat yapanlar için çok ciddi fırsat anlamına geliyor.

Etiketler