Türkiye ile BAE enerji alanında iş birliği yapacak

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin enerji alanında iş birliğini kapsayan mutabakat zaptı onaylandı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Ankara'da 24 Kasım 2021'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı"nın onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mutabakat zaptı, iki ülke arasında enerji alanında iyi niyetli iş birliğinin geliştirilmesi için bir çerçeve oluşturmak ve teknik bilgi, tavsiye, beceri ve uzmanlık paylaşımını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Bu kapsamda, iki ülke arasında petrol ve gaz sektörlerinin sürdürülebilir gelişimi teşvik edilecek. Çevresel etkileri azaltan yenilikler de dahil olmak üzere, petrol ve doğal gaz yatırımı ile petrol ve doğal gaz çıkarma, işleme ve nakliye hususlarındaki fırsatlar ve karşılaşılan zorluklar, bilgi ve teknoloji yoluyla iş birliği konuları ele alınacak.

Temiz enerji teknolojilerinde ortak yatırım fırsatları araştırılacak. Karbon Yakalama, Kullanım ve Depolama (CCUS) ve enerji depolama teknolojileri konularında iş birliği geliştirilecek. Ayrıca, enerji dönüşümünden etkilenen işçiler ve topluluklar için zorluklar ve fırsatlar ve her iki ülkede de enerji dönüşümünü desteklemek için beceri ve iş gücü geliştirmeye odaklanılacak. Bu kapsamda, her iki ülkede enerji dönüşümünü uygulamak ve kolaylaştırmak ve enerji politikaları ile regülasyonlar için en iyi uygulamalar araştırılacak.

İki ülke ayrıca, hidrojen üretimi teknolojileri, ulaşım çözümleri ve maliyetleri, depolama çözümleri ve maliyetleri, fosil yakıt kaynaklı hidrojenin karbon yoğunluğunun düşürülmesi, hidrojen yakıt hücreleri, hidrojen üretimi için nükleer santrallerden yararlanılması, fosil yakıt altyapısının yeniden işlevlendirilmesi, son kullanıcı uygulamaları ve işleyişin gösterilmesi, ihracat sertifikaları ve yönetmelikleri, güvenlik standartları ve sertifikaları, değer zinciri entegrasyonu ve ara ürün üretimi ve uygulaması alanlarında da iş birliği yapacak.

Madencilik alanında iş birliği

Mutabakat zaptı ile madencilik sektörünün sürdürülebilir gelişimine de odaklanılacak. Madencilik endüstrilerini dönüştürmek de dahil olmak üzere her iki ülkedeki madencilik endüstrisindeki yatırım fırsatları araştırılacak. Madencilik mevzuatı, kaynak sınıflandırma ve raporlama konularında tecrübe alışverişi yapılacak. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik yenilikler de dahil olmak üzere madencilik sektöründeki fırsatlar ve zorluklar ele alınacak.

Madencilik sektöründe uzman değişimi veya staj şeklindeki eğitimler, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında yeni teknolojilerin kullanımı, dönüşüm çalışmaları ve tedarik zinciri ile ilgili tecrübe değişimi ve en iyi uygulamaların paylaşımı yapılacak.

Bu konularda ilginizi çekebilir