Türkiye, STA imzaladığı ülkelerle ticaretinde dengeyi sağlayamadı

Halen 23 ülkeyle serbest ticaret anlaşması bulunan Türkiye, bu ülkelere 2017 yılında 15.6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken, ithalatı 24 milyar doları, dış açığı ise 8.5 milyar doları aştı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Talip AKTAŞ

Türkiye, ihracatını artırmak ve ikili ticarette dengesizlikleri ortadan kaldırmak amacıyla serbest ticaret anlaşması (STA) imzaladığı ülkelerle ticaretinde açık veriyor. Açık, geçen yıl rekor düzeye ulaştı. Halen 23 ülkeyle serbest ticaret anlaşması bulunan Türkiye, bu ülkelere 2017 yılında 15.6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken, ithalatı 24 milyar doları, dış açığı ise 8.5 milyar doları aştı.

Bir önceki yıla göre STA ülkelerinden ithalat yüzde 41,7 artarken, ihracatta yüzde 5,9 düşüş yaşandı ve dış açıktaki artış ise yüzde 425 oldu. 2017’de Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 10,2 toplam ithalatının ise yüzde 17,7 oranında arttığı dikkat alındığında, STA ülkeleriyle ihracatın dengesinin genel dengeye göre çok daha yüksek oranda bozulduğu görülüyor. Türkiye geçen yıl STA ülkelerinden beşi ile ticarette 15.4 milyar dolar açık verirken, kalan 18 ülkeye karşı 6.9 milyar lira fazla verdi. En fazla açık verilen ülkeler, aynı zamanda ticarette ağırlığı bulunan ülkeler oldu. İlk sırayı 6 milyar doların üzerindeki büyüklükle Güney Kore ve İsviçre aldı. Bu ülkeleri 2.9 milyar dolarla Malezya izledi. İsviçre ile ticaret açığı, ağırlıkla altın ithalatından kaynaklanıyor, ancak bu ülke hariç tutulduğunda da Türkiye STA ülkeleriyle açık veriyor. Ticarete konu geleneksel ürünlerde açığın en yüksek olduğu ülkelerin başında ise uzun süre Türkiye ile STA’ya yaşanmayan Güney Kore açık ara ilk sırada yer alıyor. Bu ülkeden ithalatın ağırlığını otomobil ile televizyon başta olmak üzere elektronik cihazlar oluşturuyor.

Bu konularda ilginizi çekebilir