17 °C

Türkiye'de her bin kişiye 1 OECD'de 7 araştırmacı düşüyor

Türkiye'de her bin kişiye 1 OECD'de 7 araştırmacı düşüyor

Türkiye'de her bin kişiye 1 OECD'de 7 araştırmacı düşüyor

ANKARA - Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanında faaliyet gösteren araştırmacı sayısında OECD ülkelerinin çok gerisinde kaldığı bildirildi. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) yaptığı araştırmaya göre, OECD ülkeleri ortalamasında her bin kişiye yaklaşık 7 araştırmacı düşerken, Türkiye'de ise bin kişiye düşen araştırmacı sayısının sadece 1.1 olduğu belirlendi. Aynı araştırmada, Türkiye'deki toplam öğrencilerin sadece yüzde 0.9'u Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) fen bilimleri sınavında 5 ya da 6. seviyede başarı gösterirken, diğer OECD ülkelerinde başarı seviyesi Türkiye'ye göre 9 kat daha fazla olduğu görüldü. Araştırmada, Türkiye'nin PISA sınavındaki başarısı göze alındığında gelecekteki araştırmacı sayısının da buna paralel olacağının altı çizildi. Türkiye'deki öğrencilerin PISA sınavlarındaki başarı düzeyini yükseltmeden rekabet gücünü kalıcı olarak iyileştirmenin olanaksız olduğu belirtilen araştırmada, bunun için eğitim müfredatının bütüncül bir yaklaşımla yeniden ele alınacağı, kapsamlı bir eğitim reformuna ihtiyaç olduğu vurgulandı.