11 °C

Türkiye'den OECD'ye 375 bin euro yardım

Türkiye, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)'ne finansal katkıda bulunacak.

Türkiye'den OECD'ye 375 bin euro yardım

 

ANKARA – Türkiye ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) arasında 5 Eylül'de imzalanan Hibe Anlaşması Resmi Gazete'de yayımlandı. Hibe Anlaşması çerçevesinde Hazine Müsteşarlığı, MENA Programı 2011-2015 yılları dönemi için hibe şeklinde iki dilim halinde yıllık 75 bin euro olmak üzere toplam 375 bin euro finansal katkıda bulunacak. 
 
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nca Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve OECD Arasındaki Hibe Anlaşması Hakkında Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 5 Eylül 2012 tarihinde imzalanan Hibe Anlaşması'nın yürürlüğe girmesi; Başbakan Yardımcılığının talebi üzerine, Bakanlar Kurulu tarafından 26 Kasım 2012 tarihinde kararlaştırıldı. Hibe Anlaşması çerçevesinde Hazine Müsteşarlığı, MENA Programı (Middle East, North Africa – MENA) 2011-2015 yılları dönemi için hibe şeklinde iki dilim halinde yıllık 75 bin euro olmak üzere toplam 375 bin euro finansal katkıda bulunacak. Birinci dilim alıcının (OECD Kamu Yönetişim ve Bölgesel Kalkınma Müdürü, Girişim İşleri Müdürü ve Finans Başkanı) Mena Programı'nın yönetişim ayağı için ve yıllık 40 bin euro tutarında olacak. Toplam 200 bin euro ödeme yapılacak. 2. Dilim, alıcının Mena Programı'nın yatırım ayağı için olacak. Yıllık 35 bin euro tutarında ödeme yapılacak. Toplam 175 bin euro tutarında olacak. 
 
150 bin euro transfer edilecek
Anlaşmanın yürürlüğe girmesini takiben ve alıcı tarafından yapılan ödeme talebi üzerine, Hazine 2011 ve 2012 yılları için 150 bin euroyu alıcının hesabına transfer edecek. Sonraki her yıl için (2013, 2014 ve 2015), alıcı tarafından ilgili yıl için yapılan ödeme talebi üzerine, Hazine Müsteşarlığı 75 bin euroyu alıcının hesabına transfer yapacak. Alıcı her yıl için hibenin alındığına ilişkin Hazine Müsteşarlığı'nı bilgilendirecek. 
Hibe kullanımını konusunda finansal raporlar OECD'nin mali kuralları ve uygulamaları ile paralel bir şekilde yıllar olarak Hazine'ye bildirilecek. Bu raporların her bir takvim yılının sona ermesinden itibaren 90 günü geçmeden sunulması gerekecek.

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.