Unakıtan: 2.3 milyar YTL uzlaşma kapsamında

Unakıtan: 2.3 milyar YTL uzlaşma kapsamında

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, kamu alacaklarının uzlaşma yoluyla tahsiline ilişkin tasarıyla 2.3 milyar YTL'ye ulaşan ihtilaflı vergi borcuna bir defaya mahsus olmak üzere uzlaşma imkanı getirdiklerini belirterek, bunun bir "af düzenlemesi olmadığını belirtti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen kamu alacaklarının uzlaşma yoluyla tahsiline imkan tanıyan yasa tasarısı hakkında bilgi veren Bakan Unakıtan, "Bu bir af kanunu değildir" diyerek sözlerine başladı. Unakıtan, 70 binin üzerinde ihtilaflı dosya bulunduğuna dikkati çekerek, "Bu dosyaların kaldırılması suretiyle yargının da üzerindeki yükü azaltmayı hedefliyoruz. Yıllarca süren yargı süreci, herkese bıkkınlık veriyor. Uzlaşma neticesinde bir çok dosya ortadan kalkacak. Hem yargının üzerindeki yük hafifleyecek hem idarenin takibatında bulunan dosyalar azalmış olacak hem de mükelleflerimiz rahatlayacak. Biz de Maliye olarak belli bir parayı gelir olarak sağlayacağız" dedi. Uaıkıtan, "sahte fatura, sahte evrak düzenleme, çifte defter tutma veya tutulan defterlerin ibraz edilmemesi" suçlarını kapsama almadıklarını belirterek, uzlaşmaya giren mükelleflerin, uzlaşılan tutarı 18 ayda 18 eşit taksitte ödeme imkanı getirdiklerini söyledi. Unakıtan, "2.3 milyar YTL tutuyor yargıdaki dosyaların tutarları. Bunlar vergi ve cezalardır, içinde faizler yoktur. Uzlaşma olduğu zaman bunun belli bir miktarı gelir olarak Maliye'ye gelecek" dedi. -340 bin ecrimisil dosyası var Unakıtan, tasarıda, Hazine taşınmazların idarenin izni dışında işgal ve tasarruf edilmesi sebebiyle kullanımdan kaynaklanan ecrimisillere ilişkin de düzenlemenin yer aldığını belirterek, "Bunlar içinde bir uzlaşma kapısı getiriyoruz. Ecrimisilde uzlaşma müessesesi yok ama orada takdir komisyonu kuracağız. Bu şekilde 340 bin tane dosya var ama bedeli 370 milyon YTL" dedi. Tasarı ne getiriyor? Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, uzlaşma talep edilmesi ve uzlaşma sonucu tahakkuk eden vergi, resim, harçlar, fon payları ile bunlara bağlı vergi cezalarının ve yapılan uzlaşma tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizlerinin, 18 ayda 18 eşit taksitte tamamen ödenmesi şartıyla uzlaşmaya konu tutardan kalan alacakların tahsilinden vazgeçiliyor. Uzlaşılan bedelin, talep edilmesi halinde, herhangi bir zam veya faiz uygulanmaksızın taksitle ödenebilmesi mümkün olabilecek.