8 °C

UNDP: Çin sermaye yoğun üretime zorladı, gençler işsiz kaldı

UNDP: Çin sermaye yoğun üretime zorladı, gençler işsiz kaldı

UNDP: Çin sermaye yoğun üretime zorladı, gençler işsiz kaldı

ANKARA - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye'deki gençlerin durumuna ilişkin hazırladığı raporda, gençler arasındaki işsizliğin yüksek olmasını Türk şirketlerinin emek yoğun yapıdan, sermaye yoğun (ileri teknoloji kullanımı ve verimli) üretim yapısına dönmesine bağladı. Bunun iki önemli nedeni olarak ise 2001 mali krizi sonrası ortaya çıkan sorunlar ile Çin'in üretim baskısı olarak sıralandı. UNDP tarafından yayınlanan "2008 Türkiye İnsani Gelişme Raporu"na göre, Türkiye, genç işsiz oranında 177 ülke arasında 10'uncu sırada, eğitim endeksinde ise 104'üncü sırada bulunuyor. "Avrupa Birliği'nin Lizbon hedeflerinden biri olan yüzde 70 düzeyinde bir işgücüne katılma oranı bu dönemde 2 milyon 800 bin kişinin işgücüne katılması, 800 bin kişinin de işsiz olması (yüzde 36 işsizlik oranı) sonucunu doğururdu" denen raporda hedefe ulaşılması için 2010'a kadar ek 13 milyon kişilik istihdam yaratılması gerektiği vurgulandı. Türkiye'deki dershanelerinin "sektör içinde sektör" olarak nitelendiği raporda, 2006-2007 ders yılında dershane sayısı 4 bine yaklaşırken, genel lise sayısının 3 bin 690 ile bu sayının altında kaldığı bildirildi.