UR-GE projelerine destek verilecek

Şirketlerin uluslararası rekabet güçlerinin geliştirilmesine yönelik UR-GE projelerine 400 bin dolara kadar destek verilecek

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Şirketlerin uluslararası rekabet güçlerinin geliştirilmesine yönelik ihtiyaç analizi, istihdam, eğitim, danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetlerinden oluşan UR-GE projelerine 400 bin dolara kadar destek verilecek. 

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Buna göre, UR-GE projeleri kapsamında hazırlanan ihtiyaç analizi raporu, eğitim ya da danışmanlık hizmeti ve faaliyet organizasyonuna ilişkin giderler, proje bazında 400 bin dolara kadar desteklenecek. 

İhtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık faaliyetleri ile yurt dışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetlerine katılan şirketler, Bakanlıkça uygun görülen konularda proje bazlı bireysel danışmanlık hizmeti alabilecek. Şirketlerin yıllık 50 bin dolara kadar 3 yıl alacakları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri yüzde 70 desteklenecek. 

Tebliğ kapsamında projelerin işleyişine ve işbirliği kuruluşları ile şirketlerin kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik Ekonomi Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin giderlerin tamamı, yıllık en fazla 250 bin dolara kadar desteklenecek. 

"Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" çerçevesinde destek kapsamına alınan şirketler söz konusu desteklerden yararlanamayacak. 

Bu konularda ilginizi çekebilir