14 °C

Uzay Ajansı çalışanlarına sendika hakkı yok

Yeni yasal düzenlemeye göre, Uzay Ajansı çalışanları sendikal örgütlenme ve toplu pazarlık hakkını kullanamayacak. CHP ise bu durumun özlük haklarına aykırı olduğunu belirterek uyarıda bulundu.

Uzay Ajansı çalışanlarına sendika hakkı yok

CANAN SAKARYA

ANKARA - Türkiye, uzay ve havacılık teknolojileri alanında kuracağı dünyanın 39’uncu Uzay Ajansı ile ulusal uzay ekonomisinden pay almaya hazırlanırken, kurum çalışanlarını sendikal örgütlenme ve toplu pazarlık hakkından mahrum bırakacak bir yasal düzenlemeye gidiliyor.

Meclis Genel Kurulu’nda bulunan Türkiye Uzay Ajansı Kurulması ve Uzaya Yönelik Faaliyetlerin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı'nda uygulanmayacak hükümler maddesinde 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu da yer alıyor. CHP, tasarıya ilişkin hazırladığı karşı oy yazısında ajansta çalıştırılacak personelin özlük haklarına ilişkin Anayasa’ya aykırı bir düzenlemeye gidildiği uyarısında bulundu.

CHP, düzenlemeye karşı çıktı

Söz konusu düzenlemeye karşı çıkan CHP, Anayasa ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 87 Sayılı Sözleşmesinin güvenceye aldığı ‘örgütlenme hakkı’nın bütün çalışanlara tanınan bir hakken, bu hakkın ajansın kurucu yasasında geçersiz sayılmasını eleştirdi.

CHP, karşı oy yazısında, şu değerlendirmelerde bulundu: “Yasa tasarısının 23'üncü maddesiyle işçi statüsünde olan kurum çalışanları sendikal örgütlenme ve toplu pazarlık hakkından mahrum bırakılmışlardır. Yasa tasarısına göre bu kurum çalışanlarına 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu Sözleşme Kanunu uygulanmayacağı belirtilmektedir. Bu düzenleme açıkça anayasaya ve uluslararası sözleşmelere aykırıdır. Demokrasinin en önemli unsurlarından birisi de örgütlü toplumdur ve örgütlü toplumda demokrasinin en önemli ayaklarından birisi de sendikalardır. Anayasamız çalışanlara kendi iradeleriyle sendikaya üye olma hakkını tanımıştır. Bir düzenlemeyle, yeni kurulacak kurumda çalışanların sendikalaşmadan yoksun bırakılması, toplu sözleşmenin devre dışı sayılması ‘Ücretinizi tek başımıza biz belirleriz’ denmesi, anayasamıza ve kanunlara, tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelere de aykırıdır. Böyle bir düzenleme çalışma ilişkileri tarihine kara bir leke olarak geçecektir.” CHP, anayasal güvence altında olan sendikal hak ve örgütlenme hakkının bir yasa ile ortadan kaldırılmak istenmesinin Hükümetin çalışan örgütlülüğüne, demokratik hak ve özgürlüklere karşı duruşunun açık bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.