16 °C

Vakıf Varlıkları kiralarıyla ilgili usul ve esaslar belirlendi

Kiralama süresini belirlemeye 20 yıla kadar genel müdür, 49 yıla kadar vakıflar meclisi yetkili olacak

Vakıf Varlıkları kiralarıyla ilgili usul ve esaslar belirlendi

 

ANKARA - Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile idare ve temsil ettiği vakıflara ait kültür varlıklarının muhafaza ve imarı, günün koşullarına göre ekonomik şekilde yatırıma dönüştürülmesi ve işletilmesi için restorasyon veya onarım karşılığı kiralanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Vakıf kültür varlıklarının, restorasyon veya onarım karşılığı kiralama süresini belirlemeye 20 yıla kadar Genel Müdür, 49 yıla kadar Vakıflar Meclisi yetkili olacak.

İhaleler, günlük gazete çıkan yerlerde en az bir gün aralıkla yayınlanarak iki defa duyurulacak. Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamayacak.

Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, ilgili bölge müdürlüğü ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçlarıyla yapılacak. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılacak.

Bu ilanlardan başka, tirajı göz önüne alınarak Basın İlan Kurumunca tespit edilecek günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defa daha ilan verilecek.

Restorasyon veya onarım bedeli belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete'de ilan edilecek.

Bölge Müdürlükleri, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçlarıyla da ayrıca yayınlatabilecek. Pazarlık yöntemiyle yapılacak ihaleler için Bölge Müdürlüğü ilan yapıp yapmamakta serbest olacak. Hangi yöntemde olursa olsun ihaleler ayrıca Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde yayınlanacak.

Vakıf kültür varlıklarının kiralanmasında açık teklif yöntemi, belli istekliler arasında davet usulü ihale yöntemi, doğrudan kiraya verme yöntemi ve pazarlık yöntemi uygulanabilecek. İhalelerde, işin özelliği dikkate alınarak hangi yöntemin uygulanacağı hususu Bölge Müdürlüğünce tespit edilecek.

İhale Komisyonu, gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olacak. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesin hüküm taşıyacak.

İhale komisyonlarınca ihalenin yapıldığına dair alınan ihale kararları Bölge Müdürü tarafından karar tarihinden itibaren en geç 7 iş günü içinde onaylanacak veya iptal edilecek. İptale ilişkin kararlara iptalin gerekçesi yazılacak.

Restorasyon veya onarım çalışmaları

Restorasyon veya onarım karşılığı kiralamalarda yüklenicinin, restorasyon veya onarım işini bu konuda yeterli teknik personel denetiminde ve sorumluluğunda yapması gerekecek. İşlerin teknik niteliğinin ve özelliğinin gerektirdiği yüksek mimar, mimar, mühendis gibi teknik personel ile restorasyon, kalem, ahşap, demir ve taş işleri uzmanı gibi personelin sayısı ve vasıfları ihale dokümanında belirtilecek. Restorasyon veya onarım işini yapacak firmanın ihale konusu işi yerine getirmek için Bölge Müdürlüğünce ön görülen ve dokümanda belirtilen sayı ve nitelikteki personeli bulundurması zorunlu olacak.

Kusurlu veya eksik restorasyon veya onarım işi yapan gerçek veya tüzel kişiler, Yönetmelik hükümleri ile ihale edilen işlerin restorasyon ve onarımını yapamayacak. Vakıf kültür varlıklarının restorasyon veya onarım karşılığı kiralama işlerinde denetimler, Bölge Müdürlüğü bünyesindeki teknik ve uzman personel tarafından yapılacak. Gerek görülmesi halinde bu hizmetler, hizmet alımı suretiyle de gerçekleştirilebilecek.

Kira süresinin bitiminden bir ay önce bildirim yapılmak kaydıyla kiralanan tahliye edilecek. Aksi takdirde, Bölge Müdürlüğünün talebi üzerine hiçbir hüküm ve karara bağlı olmaksızın vakıf kültür varlığındaki kiracının mülki amirlikçe tahliyesi sağlanacak.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap