13 °C

Yargıtay Başkanı: Hiç kimse yargıçlara emir veremez

Yargıtay Başkanı: Hiç kimse yargıçlara emir veremez

Yargıtay Başkanı: Hiç kimse yargıçlara emir veremez

ANKARA - Yargıtay Başkanı Gerçeker, hiç kimsenin mahkemelere veya yargıçlara emir veremeyeceğini söyledi. Adalet Mensupları Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen, "Cumhuriyetin Temel Değerleri Işığında Sosyal Hukuk Devleti" konulu panelde konuşan Yargıtay Başkanı Gerçeker, yargı bağımsızlığına dikkat çekti. Gerçeker, yargı erkinin tam bağımsız olmaması halinde vatandaşın 'temel hak ve özgürlükler'inin kargaşaya ve hükmetmeye tabi olacağını, kuralsızlıkların kural haline geleceğini belirtti. Gerçeker, "Hukuku hayata geçiren yargıçlara bakıldığında, bağımsızlık ve güvencenin yargı ve yargıç için ayrıcalık olmadığı; hakkın eksiksiz, ödünsüz gerçekleşmesi için zorunluluk anlamına geldiği görülecektir. Siyasilerin hukuka siyaseti sokmak yerine, hukuku siyasete egemen kılmak erdemini göstermeleri gerekir. Çünkü bağımsız yargı, yeri ve zamanı geldiğinde yasama ve yürütme içinde son derece önemlidir. Geçmiş tarihimizde bu konuda pek çok örnek vardır ve olacaktır da." Gerçeker, "Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve yargıçlara emir ve talimat veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz" dedi. Yargı bağımsızlığına tutuculukla yaklaşan siyasiler bunun yoksunluğunun ve eksikliğinin aslında kendilerine zarar verdiğini zaman içinde görmüş, yaşamış ve sonuçta acılarını hep çekmiş, ülkeleri ve ulusları da bundan olumsuz etkilenmiştir" dedi.