26 °C

Yoksulluk oranında hızlı düşüş

Satın alma gücü paritesiyle kişi başı günlük harcama 2.15 doların altında kalan bireylerin 2010’da nüfusta yüzde 0.21 olan oranı 2011’de yüzde 0.14’e kadar indi. Günlük harcaması 4.3 doların altında olanların oranı da %2.79’a geriledi.

Yoksulluk oranında hızlı düşüş

 

 

Naki BAKIR

ANKARA - Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre, Türkiye’de son yıllarda gerileyen yoksulluk oranı, 2011 yılında hızlı bir düşüş gösterdi. Özellikle günlük harcaması 2.15 doların altındaki bireylerin oranı 2011’de neredeyse yok denecek bir düzeye indi.

TÜİK’in 2011 Yoksulluk Çalışması sonuçları açıklandı. Araştırmada, yoksulluk sınırı olarak, satın alma gücü paritesine (SGP) göre kişi başı 2.15 dolar ve 4.3 dolar olmak üzere iki düzey baz alınarak buna göre bireylerin oranları veriliyor. Baz alınan her iki eşiğe göre de yoksulluk oranlarının önceki yıla göre hızlı bir düşüş gösterdiği görülüyor. Buna göre kişi başı günlük harcaması, SGP’ye göre 2.15 doların altında kalan bireylerin 2010 yılında yüzde 0.21 olan oranı, 2011 yılında yüzde 0.14’e kadar düştü. Günlük kişi başı harcaması 4.3 doların altında olanların oranı da yüzde 3.66’dan yüzde 2.79’a indi. Ancak günlük harcamaya göre yoksulların oranı hesaplanırken, 1 doların satın alma gücü paritesine göre karşılığı olarak 2010 yılı için 0,99 TL, 2011 için de 1,004 TL kullanıldığı dikkati çekiyor.

Yoksullukta azalış kırsalda daha hızlı

Kırsal kesimde yaşayanların yoksulluk riski kentlere göre daha yüksek olmaya devam etmekle birlikte, yoksullukta en hızlı gerilemenin bu kesimde olduğu belirlendi. TÜİK’in araştırmasına göre SGP bazında kişi başına günlük geliri 2.15 doların altında olanların oranı kentlerde yüzde 0.04’ten yüzde 0.02’ye, kırsal kesimde de yüzde 0.57’den yüzde 0.42’ye geriledi. SGP’ye göre günlük 4.3 dolar sınırı esas alındığında da kırsal kesimde yaşayanlarda 2010 yılında yüzde 9.61 olan yoksulluk oranı 2011’de yüzde 6.83’e, kentsel yerlerde de bu oran yüzde 0.97’den yüzde 0.94’e indi.

En yoksulların sayısı 105 binin altında

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre 2011 yılında toplam nüfusun 74 milyon 724 bin 269 kişi olduğu dikkate alındığında, günlük harcaması 2.15 doların altındaki yüzde 0.14’lük nüfus 104 bin 614 kişiye; günlük harcaması 4.3 doların altında bulunan yüzde 2.79’luk kesim de 2 milyon 84 bin 807 kişiye tekabül ediyor. TÜİK’in açıkladığı veriler, 2002-2011 döneminde yoksulların oranında hızlı bir düşüş yaşandığını gösteriyor. Araştırmaya göre 2002’de kişi başı günlük harcaması 2.15 doların altında kalanlar yüzde 3.04; günlük harcaması 4.3 doların altında olanlar ise yüzde 30.3 düzeyinde bulunuyordu. 9 yılın ardından günlük 2.15 doların altında kalan bireylerin oranı yüzde 0.14’le minimal bir düzeye inerken, günlük 4.3 doların altında gelirle yaşayanların oranı da 27.5 puanlık bir düşüşle %2.79’a kadar inmiş oldu.

Yoksulluk ölçümünde yeni yöntem arayışı

TÜİK, Yoksulluk Araştırması’nı, her yıl uygulanan Hane halkı Bütçe Anketlerinden elde edilen verilere dayalı olarak gerçekleştiriyor. TÜİK açıklamasında, 2002 yılından itibaren yayımlanan harcamaya dayalı mutlak yoksulluk göstergelerinin, ülkenin sosyoekonomik yapısını ortaya koyacak ve uluslar arası karşılaştırmalara  olanak verecek biçimde revize edilmesi amacıyla  erli ve yabancı uzmanlarla birlikte değerlendirme çalışmalarına başlandığı bildirildi. Bu kapsamda en uygun veri kaynaklarının ve yeni hesaplama yöntemlerinin araştırılması ve yeni göstergelerin üretilmesi çalışmalarının sürdüğü ifade edilen açıklamada, bu çalışmalar  sonuçlanıncaya kadar, uluslararası karşılaştırmalarda önem taşıyan satın alma gücü paritesine göre kişi başı dolar cinsinden yoksulluk oranlarının açıklanmaya devam edeceği kaydedildi.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap