6 °C

'Not'lar borsa kapalıyken açıklanacak

Ülke kredi notlarında gözden geçirme süresi en fazla 6 ay olacak; not açıklaması seans dışı saatlerde yapılacak.

'Not'lar borsa kapalıyken açıklanacak

İSTANBUL - SPK'nın yayımladığı tebliğe göre, kredi derecelendirme kuruluşlarının ülkenin talebine bağlı olan ya da olmayan kredi derecelendirme notlarına ilişkin gözden geçirme süresi en fazla altı ay olacak ve nota ilişkin açıklamalar borsanın işlem saatleri dışında yapılacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Sermaye Piyasasında Derecelendirme ve Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına ilişkin esaslar tebliğinde yapılan değişikliğe göre, kredi derecelendirme notu veren derecelendirme kuruluşları, her yıl Aralık ayı sonunda, bir sonraki yıl içerisinde yapacakları not ve/veya görünüm açıklamalarının tarihlerine ilişkin takvimi kendi internet siteleri ve veri dağıtım şirketleri aracılığıyla kamuya duyurmak ve SPK'ya göndermek zorundalar.

Tebliğde not veya görünüm açıklamalarının Cuma günleri yapılmasının esas olduğu belirtilerek, "Gerekli ve/veya acil durumların ortaya çıkması halinde, kredi derecelendirme notuna veya görünüme ilişkin açıklama kamuya duyurulan takvimden farklı bir tarihte yapılabilir. Ancak bu durumda, açıklama tarihinin değiştirilmesine ilişkin gerekçe kamuya duyurulur. Talebe bağlı olmayan kredi derecelendirmelerinde not veya görünüm açıklamaları bir yıl içerisinde en çok üç defa yapılabilir" denildi.

Not veya görünüm açıklamalarının derecelendirme kuruluşu tarafından önceden duyurulan tarihte, borsanın ilk seans açılışından en az bir saat önce veya son seans kapanışından sonra yapılmasının zorunlu olacağı tebliğde, "Not veya not görünümü açıklaması ile aynı anda, varsayımlar, kısıtlar, değişkenler ve belirsizlikler dahil olmak üzere ülke notunun veya not görünümünün belirlenmesinde dikkate alınan tüm hususları içeren ayrıntılı bir araştırma raporu kamuya açıklanır. Kamuya sunulan bu raporun, anlaşılabilir ve açık olması gerekmektedir" denildi.

Öte yandan, ülke notunda veya not görünümünde değişiklik yapılması durumunda, değişiklik duyurusu ile aynı anda kamuya açıklanacak araştırma raporunda yer alması gereken asgari unsurlar şu şekilde sıralandı:

** Kantitatif varsayımlarda gerçekleşen değişikliklerin sebeplerine ve göreceli ağırlıklarına ilişkin ayrıntılı bir değerlendirme: Bu değerlendirmede, kişi başı gelir, Gayrisafi Milli Hasıla büyüme hızı, enflasyon, bütçe dengesi, dış denge, dış borç, ekonomik büyüme göstergesi, temerrüt göstergesi ve dikkate alınan ilgili diğer tüm etkenlerin tanımı yer alır. Bu değerlendirmede, her etkenin göreceli ağırlığına da yer verilir.

** Kalitatif varsayımlarda gerçekleşen değişikliklerin sebeplerine ve göreceli ağırlıklarına ilişkin ayrıntılı bir değerlendirme.

** Not değişikliğine ilişkin risklerin, kısıtların ve belirsizliklerin ayrıntılı bir tarifi.

** Not değişikliğine karar veren komitenin toplantı notlarına ilişkin özet.

Talebe bağlı olmayan kredi derecelendirme notları veya bu notlara ilişkin görünümlerin, bilgi edinilmesi ve nota etki edebilecek herhangi bir husus ve bilginin bulunup bulunmadığının teyit edilmesi amacıyla, kamuya açıklanmasından 12 saat önce ihraçtan sorumlu ilgili kamu kurumuna bildirilmesi ve bildirimin sınırlı sayıda kişiye yapılmasının esas olup bildirimin yapılacağı kişiler kredi derecelendirme kuruluşu ile ilgili kamu kurumu tarafından karşılıklı olarak belirlenmesi gereği de tebliğde aldı.

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap